Chợ Đồn: Phát động Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019

 

 Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019”

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện, trong những năm qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện luôn được quan tâm. Công tác truyền thông được triển khai tích cực từ huyện đến cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và cộng đồng về an toàn thực phẩm . Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tăng cường và duy trì thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm VSATTP. Các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm được quan tâm triển khai, từng bước giảm thiểu nguy cơ mất VSATTP. Trong năm 2018, hoạt động truyền thông về ATTP được 10 tin, bài, cho khoảng 400 người nghe. Thực hiện kiểm tra liên ngành  được 04 đợt  với 899 lượt kiểm tra.

Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang có những khó khăn, vướng mắc như: Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, một số lượng lớn các cơ sở không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nên việc quản lý và áp dụng các chế tài xử lý vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn. Trang thiết bị phục vụ kiểm tra, phân tích thực phẩm chưa được trang bị đầy đủ nên việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý đối với các sản phẩm rau, củ, quả còn hạn chế.  Tỷ lệ cơ sở vi phạm phát hiện bị xử lý còn thấp, đặc biệt đối với tuyến xã. Còn nhắc nhở, chấn chỉnh là chủ yếu…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn Hoàn, Phó chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo VSATTP huyện  nhấn mạnh: Với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, các cơ quan, ban, ngành liên quan, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm từ huyện đến cơ sở nâng cao vai trò, trách nhiệm toàn diện về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người tiêu dùng trong công tác đảm bảo ATTP. Ban Chỉ đạo VSATTP các cấp tăng cường và làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo ATTP tại cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào của các bếp ăn tập thể, đặc biệt là đơn vị cung cấp nguyên liệu cho trường học có học sinh bán trú…

 Diễu hành cổ động tuyên truyền Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019

dọc trục đường chính thị trấn Bằng Lũng.

Tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 15/4 – 15/5/2019. Sau lễ phát động, các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành các cấp sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện và 22 xã, thị trấn./.

Bài trướcChợ Đồn tổng điều tra dân số và nhà ở đạt trên 74% số hộ
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tổ chức thành công giải bóng chuyền năm 2019