Chợ Đồn phấn đấu xây dựng 9 thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Đến hết năm 2021, toàn huyện Chợ Đồn đã xây dựng được 09 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới (NTM). Để góp phần nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao, năm 2022, huyện đề ra mục tiêu phấn đấu có thêm 9 thôn đạt chuẩn thôn NTM.

Hội viên phụ nữ xã Yên Phong xây dựng đoạn đường hoa tạo cảnh quan xanh – sạch- đẹp
Ngày 04/03/2022 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện năm 2022, theo đó, đối với xây dựng 9 thôn NTM sẽ triển khai thực hiện tại các xã Xuân Lạc, Bằng Phúc, Tân Lập, Bình Trung, Đại Sảo, Yên Mỹ.
Để đạt kế hoạch đề ra, UBND huyện chỉ đạo các xã lựa chọn những thôn có cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế để có thể về đích thôn NTM trong năm. Hỗ trợ Ban phát triển thôn rà soát, xây dựng kế hoạch đảm bảo chi tiết, cụ thể lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban quản lý xã phụ trách từng tiêu chí. Huy động nguồn vốn xã hội hoá và ưu tiên nguồn vốn thực hiện xây dựng NTM cho các thôn đăng ký đạt chuẩn năm 2022. Tổ chức họp dân để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của từng hộ tham gia xây dựng thôn NTM. Theo các tiêu chí như: Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên từ nguồn điện; văn hóa y tế, giáo dục đạt chuẩn; môi trường được đảm bảo; chi bộ thôn trong sạch vững mạnh và an ninh trật tự xã hội được đảm bảo; chấp hành tốt pháp luật, thực hiện quy ước hương ước của cộng đồng dân cư; có mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, người dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc liên kết sản xuất hàng hóa, đáp ứng được tiêu chí thu nhập và tiêu chí hộ nghèo. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các tiêu chí cần ít hoặc không cần kinh phí mà người dân có thể tự thực hiện được, như: các tiêu chí về tổ chức cộng đồng, nhà ở và công trình phụ trợ, môi trường và cảnh quan nông thôn…
Huyện tiếp tục đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo phương châm “huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của người dân là quan trọng, sự hỗ trợ ngân sách nhà nước là cần thiết”… từng bước thay đổi diện mạo nông thôn.
Tác giả: Thu Thúy
Bài trướcHuyện Chợ Đồn đạt giải nhì tại Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2022
Bài tiếp theoMở 3 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn