Chợ Đồn phấn đấu có trên 40 Hợp tác xã, 27 Tổ hợp tác vào năm 2023

Năm 2023 huyện phấn đấu có trên 40 Hợp tác xã (HTX), doanh thu bình quân đạt 700 triệu đồng/HTX/năm; 27 Tổ hợp tác (THT) hoạt động. Với mục tiêu đưa kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Sản phẩm trà hoa vàng của HTX Hòa Thịnh, xã Nghĩa Tá được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.
Năm 2022, kinh tế tập thể, HTX tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định, doanh thu, thu nhập của HTX và người lao động trong các tổ chức kinh tế tập thể có chiều hướng ổn định, mang lại lợi ích cho các thành viên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện. Thống kê toàn huyện hiện có 39 HTX và 25 Tổ hợp tác (THT) đang hoạt động, trong đó có 41 HTX, THT hoạt động hiệu quả. Doanh thu bình quân của HTX ước thực hiện là 600 triệu  đồng/ năm; lợi nhuận bình quân HTX ước đạt 75 triệu đồng; tổng  số thành  viên  của  HTX  là  467  thành  viên, thu nhập bình quân là 35 triệu đồng/năm. Đối với THT, doanh thu bình quân ước thực hiện 150 triệu đồng/ năm, lợi nhuận bình quân 25 triệu đồng; tổng số thành viên của THT là 125 thành viên, thu nhập bình quân là 12 triệu đồng/năm.
Các HTX, THT đã mở rộng  và  nâng  cao  chất lượng  hoạt động như: Đẩy mạnh  cung ứng  giống,  vật tư, các biện  pháp  kỹ thuật  cho  các  hộ sản  xuất  theo hướng  thâm canh, chuyên canh, tìm  kiếm  thị trường đầu  ra  cho  các  sản  phẩm.  Kết quả này đã đóng đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế chung của huyện, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, tạo công ăn việc làm cho người lao động, mang lại thu nhập ổn định cho người  dân…
Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2023, UBND huyện đã đưa ra các giải pháp chủ yếu, đó là: tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; tuyên truyền, tập huấn các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực HTX; tổ chức triển  khai  thực  hiện  chính  sách  hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX; huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước, quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể; phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể các cấp trong phát triển kinh tế tập thể… góp phần phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.
Tác giả: Thu Thúy
Bài trướcKết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 29 tháng 8 năm 2022

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây