Chợ Đồn phấn đấu có thêm 13 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP trong năm 2019

 Chè Shan Tuyết của HTX Hồng Hà,  xã Bằng Phúc  là một trong những sản phẩm

phấn đấu đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2019. 

Trong tổng số 18 sản phẩm gồm:  06 sản phẩm đã được xếp hạng  03 sao cấp tỉnh trong năm 2018 và phấn đấu nâng hạng sao trong năm 2019 và cùng với  13 sản phẩm đăng ký mới.  Hiện nay huyện Chợ Đồn đang phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo của tỉnh hỗ trợ các xã có các tổ chức kinh tế, hợp tác xã có sản phẩm đăng ký xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống nhà xưởng, kho lạnh để sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm;  hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, xây dựng câu chuyện sản phẩm , xúc tiến thương mại, thiết kế bao bì nhãn mác ….đảm bảo theo tiêu chuẩn OCOP.

Việc xây dựng sản phẩm OCOP góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chương trình OCOP đã khẳng định là hướng đi đúng đắn trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất, phát triển kinh tế khu vực nông thôn./.

Bài trướcChợ Đồn đẩy mạnh trùng tu tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử trên địa bàn
Bài tiếp theoLãnh đạo UBND huyện kiểm tra công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân