Chợ Đồn: Phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT năm học 2019-2020

1. Về đối tượng tham gia:gồm toàn bộ học sinh từ cấp tiểu học trở lên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo các loại hình: công lập, dân lập, tư thục, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề (trừ những học sinh đã được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng như: hộ gia đình nghèo; hộ gia đình cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; con của liệt sỹ; con của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan công an nhân dân và quân đội…)

2. Về mức đóng: Học sinh đóng 50% và ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% trên mức lương cơ sở hiện hành (hiện tại là 1.490.000 đồng). Năm học 2019-2020 (12 tháng) mức đóng là 804.600 đồng. Trong đó: Học sinh đóng 50% là 402.300 đồng, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% là 402.300 đồng.

Nhà trường thu tiền đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng (50%) của học sinh nộp vào quỹ BHYT của cơ quan BHXH.

Trường hợp học sinh có thẻ BHYT hết hạn sử dụng vào các tháng trong năm 2019 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, nhà trường lập danh sách tham gia BHYT cho học sinh từ tháng kế tiếp tháng hết hạn sử dụng thẻ và thu tiền đến ngày 31/12/2019 hoặc đóng nộp một lần từ tháng đăng ký tham gia của năm 2019 đến ngày 31/12/2020.

 – Đối với học sinh mới vào lớp 1: Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30/9 thì thực hiện thu từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019 (hoặc đến hết ngày 31/12/2020). Trường hợp trẻ em sinh sau ngày 30/9 thì thu từ ngày 01 của tháng liền kề sau tháng sinh nhật đến hết ngày 31/12/2019 (hoặc đến ngày 31/12/2020).

– Đối với học sinh lớp 12: Thu từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2020.

– Đối với các trường hợp đã tham gia và đóng tiền BHYT trước đó khi Nhà nước thay đổi mức lương cơ sở thì không thực hiện truy thu; đối với các trường hợp tham gia từ thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở thì thực hiện thu theo mức lương cơ sở mới.

  BHXH huyện phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện thực hiện tốt

công tác tuyên truyền về BHYT  học sinh năm học 2019-2020

3. Về thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

– Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học. Trường hợp trẻ em đủ 72 tháng tuổi mà sinh sau ngày 30/9 thì giá trị bắt đầu từ ngày 01 của tháng liền kề sau tháng sinh nhật.

– Đối với học sinh lớp 12: Có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9/2020 .

Lưu ý: Học sinh có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác (Thân nhân sĩ quan, hạ sỹ quan, người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo…) nếu hết hạn sử dụng và không được tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng đó, thì tham gia BHYT theo nhóm học sinh ngày từ tháng tiếp theo, đến hết thời hạn chung với thẻ BHYT của các học sinh, trong lớp, trường.

4. Về phạm vi bảo hiểm y tế học sinh bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu; khám bệnh, chữa bệnh Ngoại trú – Nội trú; Tai nạn giao thông.

5. Vềquyền lợi của học sinh khi tham gia BHYT:

– Đảm bảo quyền lợi theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

 – Được cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng với số tháng nộp tiền.

– Học sinh được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế theo hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

 – Mức hưởng BHYT: Theo quy định tại Điều 22 Luật BHYT và Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Bài trướcCấp phát gạo đợt I năm học 2019-2020 cho học sinh theo Nghị định 116/ -CP của Thủ tướng Chính phủ
Bài tiếp theoSản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Chợ Đồn