Chợ Đồn nỗ lực xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

Thời gian qua, công tác xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em luôn được huyện Chợ Đồn quan tâm triển khai thực hiện. Từ đó, góp phần tích cực trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện ngày càng tốt hơn…
Xác định thực hiện tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em được là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của địa phương, bởi vậy trong những năm qua, huyện Chợ Đồn đã huy động cả hệ thống chính trị và người dân quan tâm và chăm sóc trẻ em, chủ động, cảnh giác, phát hiện kịp thời những đối tượng có hành vi ngược đãi, bạo lực đối với trẻ em.
UBND huyện tổ chức Diễn đàn trẻ em lần thứ 3, năm 2021.
Huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ như: nguồn lực thực hiện quyền trẻ em; trẻ em được khai sinh đúng quy định; hạn chế trẻ em bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy, trẻ em bị tai nạn, thương tích. Bên cạnh đó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng; trẻ em dưới 5 tuổi hạn chế bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi; trẻ em được khám sức khỏe định kỳ; trẻ em đến trường, lớp mầm non đầy đủ; trẻ em được thực hiện quyền tham gia của trẻ em, được hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao dành cho trẻ em;…
Từ những nỗ lực trong công tác xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Năm 2019, toàn huyện đã có 19/21 đơn vị xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em ( thời điểm năm 2019 huyện Chợ Đồn còn có 21 xã, thị trấn chưa sáp nhập xã Rã Bản và Đông Viên). Hệ thống cơ sở hạ tầng về y tế, giáo dục, văn hóa, …đã được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu về chăm sóc, giáo dục trẻ em,…
Đoàn thanh niên thị trấn Bằng Lũng lắp đặt sân chơi thiếu nhi
cho trẻ em thôn Bản Duồng 1.
Tuy nhiên với đặc thù là huyện miền núi, còn nhiều thôn bản vùng sâu, vùng xa, địa bàn trải rộng, trình độ dân trí không đồng đều, có xã có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống nên việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em còn gặp nhiều khó khăn. Qua kết quả đánh giá công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2019 còn xã Đại Sảo và xã Xuân Lạc chưa đạt.
Hiện nay toàn huyện có hơn 11.000 trẻ em, năm 2022 để đạt được những kết quả cao trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đặc biệt là triển khai thực hiện đạt 13 tiêu chí tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 16/3/2022, UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành kế hoạch số 59/KH- UBND về việc triển khai đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022. Theo đó UBND huyện yêu cầu 100% xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đánh giá năm 2022 và cam kết thực hiện các tiêu chí về xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.  Ngoài các hoạt động như: tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác thực hiện xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc, phòng chống xâm hại trẻ em, năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Huyện Chợ Đồn cũng tiếp tục huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục nhằm giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm, chăm sóc, thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trẻ em bình thường, tạo môi trường sống thân thiện, an toàn và phù hợp với trẻ em. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện  phối hợp với UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em để có sự chỉ đạo kịp thời đảm bảo đạt chỉ tiêu đã đề ra.
Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước, hy vọng trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huyện Chợ Đồn sẽ đạt được nhiều kết quả hơn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phấn đấu 100% xã, thị trấn đều đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.
Tác giả: Nông Đuổng

 

Bài trướcChợ Đồn tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược
Bài tiếp theoTập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân