Chợ Đồn: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Công tác chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền

Ngay khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình, UBND huyện Chợ Đồn đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo Nông thôn mới cấp huyện, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, đồng thời hướng dẫn 21 xã trên địa bàn nhanh chóng thành lập Ban Quản lý cấp xã, Ban Phát triển thôn. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện được phân công phụ trách địa bàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý xã, Ban Phát triển thôn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình tại cơ sở.

Để thực hiện Chương trình hiệu quả, thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã chủ động chỉ đạo các địa phương rà soát hiện trạng, xác định các tiêu chí ưu tiên thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ.

Với vai trò trực tiếp quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình ở cấp cơ sở, thời gian qua, các Ban Quản lý xã và Ban phát triển thôn đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội bằng nhiều hình thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, tầm quan trọng và nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới đến tất cả người dân từng thôn bản; đồng thời nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong quá trình thực hiện Chương trình. Đặc biệt, Ban Phát triển thôn đã phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân, phát huy tính tập thể, dân chủ, huy động người dân tham gia theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Xác định rõ công tác quy hoạch cần đi trước một bước để làm cơ sở cho việc phê duyệt và triển khai các chương trình, dự án đầu tư, huyện đã chỉ đạo 21 xã lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới đáp ứng 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó chú trọng xem xét, nghiên cứu không gian tổng thể, việc bố trí sử dụng đất sản xuất, hạ tầng kinh tế – xã hội, khu dân cư trên cơ sở hiện trạng ban đầu để xây dựng quy hoạch chung; v quy hoạch của mỗi xã phù hợp với điều kiện kinh tế vùng miền, phong tục tập quán của người dân; phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, và quan trọng là đáp ứng được bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Để xây dựng mô hình thực tế giúp các địa phương khác trong huyện học hỏi kinh nghiệm, huyện đã quyết định lựa chọn Rã Bản làm xã điểm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau khi rà soát, Rã Bản đã đạt được những tiêu chí quan trọng về điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo; y tế; trường học; hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh trật tự xã hội được đảm bảo. Trong 30 năm qua, Rã Bản là xã không có người nghiện ma túy. Vụ trồng cam, quýt năm 2011, chỉ tiêu giao của huyện là 10ha thì người dân đã đăng ký tới 70ha. Nhiều tuyến đường liên thôn dù bề rộng không lớn nhưng đã được cứng hóa, thuận tiện cho đi lại… Tỷ lệ hộ nghèo của xã đến hết năm 2011 chỉ còn 4,5%.

Cùng với việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức bộ máy quản lý, thời gian qua, huyện Chợ Đồn cũng chú trọng tới những chương trình, chính sách hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện đã phê duyệt phương án thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất trên địa bàn với tổng kinh phí dự toán cho cả giai đoạn 2012 – 2015 là trên 3,7 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả bước đầu

Sau hơn 1 năm rưỡi triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả bước đầu. Theo kết quả rà soát thực trạng về nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện theo Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, hầu hết xã thị trấn trên địa bàn huyện đạt từ 8 đến 10 tiêu chí; trong đó các tiêu chí cơ bản đã đạt được gồm: Thủy lợi, điện, trường học, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, y tế, bưu điện.

Thời gian qua, thực hiện những mục tiêu Chương trình đã đề ra, huyện Chợ Đồn đã huy động nhiều nguồn đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, hệ thống điện – đường – trường – trạm của các địa phương đã có bước khởi sắc. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Đến hết năm 2011, tỉ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn trên 15%. Riêng xã Rã Bản, tỷ lệ này chỉ còn 4,5%.

 
Hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu tại xã Yên Nhuận

Trong năm 2011, toàn bộ 21 xã đã xây dựng xong nhiệm vụ quy hoạch và trình UBND huyện phê duyệt. Hiện nay, 3 xã gồm Rã Bản, Bằng Lãng và Bản Thi đã trình thẩm định Đồ án quy hoạch. Tổ giúp việc đã thẩm định xong Đồ án xã Bằng Lãng và Bản Thi; tổ chức họp thông qua Đồ án quy hoạch của xã Bằng Lãng để làm điểm cho các đơn vị.

Thực hiện các phương án, chính sách hỗ trợ sản xuất của huyện, thời gian qua, các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động, đồng thời hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu trồng trọt, chăn nuôi, qua đó từng bước cải thiện đời sống kinh tế. Đối với các mô hình chăn nuôi gà thả đồi, chăn nuôi lợn nái, người dân được hỗ trợ kinh phí mua con giống, kinh phí xây dựng chuồng trại. Năm 2012, mô hình gà thả đồi thực hiện thí điểm tại 20 hộ dân trên địa bàn một số xã. Riêng với mô hình chăn nuôi lợn nái, hiện nay huyện đã cấp con giống cho các hộ dân với quy mô 100 con giống/33 hộ dân. Trong những năm tới, huyện sẽ tiếp tục mở rộng mô hình đến 100% các xã trên địa bàn, quy mô trung bình 10 – 15 con/xã. Đến nay, tất cả các hộ dân đăng ký thực hiện đều đã được nhận con giống.

Để mở rộng diện tích trồng cam quýt và hồng không hạt, năm 2012, huyện Chợ Đồn chủ trương hỗ trợ 25% giá cây giống cho các hộ trồng ít nhất 30 cây trở lên. Các hộ thực hiện năm đầu tiên với số lượng từ 100 cây trở lên, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật sẽ được hỗ trợ thêm 0,3kg phân NPK/cây. Hiện nay, huyện đã cung ứng 28.775 cây cam quýt, tương đương 71,93ha; 3.996cây (tương đương 9,99ha) hồng không hạt cho các hộ dân đăng ký trồng và cấp trên 49,7 tấn dong riềng cho 347 hộ tại 7 xã, thị trấn trong huyện. Hiện, các mô hình đã được triển khai và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian tới.

*****

Cũng như nhiều địa phương khác, Chợ Đồn hiện còn gặp phải không ít khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Đối chiếu với bộ 19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định, có không ít tiêu chí khiến các xã gặp khó trong quá trình triển khai. Đơn cử như tiêu chí về chợ nông thôn. Với đặc thù của tỉnh miền núi, địa hình trải rộng, đi lại khó khăn, dân cư phân bố thưa thớt, chủ yếu sinh hoạt theo phương thức tự túc tự cấp nên việc họp chợ thường diễn ra theo phiên, theo tháng. Bởi vậy quy định xây dựng ở mỗi xã một chợ và duy trì hoạt động buôn bán thường xuyên là điều không phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, đường đi lại giữa các thôn bản thường phải qua nhiều đồi núi, đường mòn hẹp lại xa, do đó việc bê tông hóa các tuyến đường liên thôn, bản cũng là một thách thức lớn cho các xã trong huyện. Ngoài ra, những tiêu chí về môi trường, điện sinh hoạt cũng khiến địa phương gặp nhiều khó khăn.

Xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài đòi hỏi sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình phấn đấu đạt 19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định, song với những kết quả khả quan ban đầu, Đảng bộ và nhân dân huyện Chợ Đồn quyết tâm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…/.

Bài trướcChợ Đồn: Tình hình kinh tế – xã hội 4 tháng đầu năm 2012
Bài tiếp theoChợ Đồn đẩy mạnh ngăn chặn việc tái trồng cây chứa chất ma túy