Chợ Đồn nỗ lực xây dựng đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

 

 Hoạt động thể thao xã Yên Thượng phát triển mạnh nhờ quan tâm xây dựng đồng bộ

các thiết chế văn hóa, thể thao.

Yên Thượng là một trong những xã thực hiện tốt việc xây dựng thiết chế văn hóa thể thao. Trong những năm qua, xã đã tranh thủ từ nguồn lực từ các nguồn vốn thực hiện các chính sách về đầu tư hạ tầng cơ sở nhất là trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng sự chung tay góp sức của cán bộ, nhân dân để đầu tư các thiết chế văn hóa. Hiện nay 10/10 thôn bản của xã có nhà văn hóa kiên cố, sân thể thao, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao của nhân dân. Ông Nông Phi Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thượng cho biết: Các thiết chế văn hóa, thể thao của các thôn bản đã được xây dựng tương đối đồng bộ, phát huy hiệu quả góp phần đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa của xã ngày càng phát triển. Năm 2020, xã có 7/10 thôn bản đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; trên 90 % gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”;  có 1 Câu lạc bộ văn hóa thể thao được thành lập năm 2019 duy trì hoạt động thường xuyên, các thôn bản cũng xây dựng đội văn nghệ, thể thao thường xuyên giao lưu, thi đấu phục vụ nhân dân. Xã cũng đã xây dựng nhà văn hóa mới để phục vụ tốt hơn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần đạt chuẩn nông thôn mới.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2016-2020, hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở tại huyện Chợ Đồn đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Huyện đã dành nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng các Nhà văn hóa xã, thôn với số tiền hơn 8 tỷ đồng, đồng thời huy động được từ nguồn xã hội hóa, do các tổ chức, cá nhân cùng toàn thể nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các nhà văn hóa cấp thôn được hơn 8 tỷ đồng. Riêng trong năm 2020, huyện đầu tư xây dựng 03 nhà văn hoá xã (Yên Thịnh, Bằng Lãng, Nghĩa Tá); 23 nhà văn hoá thôn trên địa bàn huyện với tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện  gần 8 tỷ đồng.

Năm 2018 huyện thực hiện dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện với tổng diện tích hơn 10.900m2 trong đó có sân khấu nổi và mặt bằng sân bê tông rộng để tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí như: Sân bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, sân tập thể dục dưỡng sinh, tập võ; khu tập luyện dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời với 17 bộ dụng cụ tập luyện. Xây dựng nhà thư viện, nhà làm việc của Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông và trang bị xe ô tô chuyên dụng để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động nghệ thuật… Ngoài ra, tại các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trường học trong huyện đều xây dựng được các sân thể thao như: Sân bóng đá, sân bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt. Đến nay, toàn huyện có tổng số 5 nhà thi đấu cầu lông; 2 sân quần vợt; 7 sân bóng chuyền da; 25 sân bóng chuyền hơi và 01 sân bóng đá mi ni; 03 bể bơi ( của doanh nghiệp, tư nhân đầu tư). Thư viện của huyện được duy trì hoạt động với nhiều loại đầu sách và có 10 bộ máy tính để người đọc truy cập internet. Ở cấp xã, toàn huyện có 7/20 xã, thị trấn có nhà văn hóa xã (Bình Trung, Bản Thi, Đồng Thắng, Yên Thượng, Nghĩa Tá, Yên Thịnh, Bằng Lãng) trong đó có 5 nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch đó là nhà văn hóa các xã: Đồng Thắng, Yên Thượng, Nghĩa Tá, Yên Thịnh, Bằng Lãng. Có 219/228 thôn tổ có nhà văn hóa thôn trong đó có 78 nhà văn hóa thôn tổ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch. Nhìn chung, đại đa số các nhà văn hóa xã, thôn, tổ đã có khá đầy đủ các trang thiết bị như: Phông, cờ, tượng Bác, trang trí; bàn ghế, tủ, ti vi, trang âm, loa đài phục vụ hoạt động. Các thiết chế văn hóa cơ sở đã thực hiện đúng các chức năng như tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động tại văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng; mở các lớp năng khiếu và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em như: sinh hoạt vui chơi ngoại khóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao vui chơi giải trí vào các dịp Tết lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, vui tết Trung thu, sinh hoạt hè,  phục vụ nhiêm vụ chính trị của địa phương… Chất lượng phong trào từng bước được nâng lên, thông qua các hoạt động, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đã phát huy tác dụng, góp phần vào việc giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân. 100% các xã, thị trấn đều có sân chơi bóng chuyền hơi; tủ sách, thư viện các xã được đặt tại các điểm bưu điện văn hóa xã phục vụ nhu cầu của người đọc. Từ chương trình mục tiêu phát triển hệ thống thông tin cơ sở, đến nay trên địa bàn huyện có 100% xã, thị trấn được đầu tư trạm truyền thanh gồm 14 trạm truyền thanh không dây FM ( vô tuyến) và 6 trạm truyền thanh có dây (hữu tuyến). Cùng với sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống trạm truyền thanh ở xã, thị trấn đã phát huy chức năng tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định và những hoạt động quan trọng của địa phương liên quan đến người dân ở cơ sở.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao tại địa phương, có 3 biên chế thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin tham gia quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao. Trung tâm VHTT&TT huyện có 15 biên chế được thành lập từ năm 2017 thực hiện các nhiệm vụ chức năng theo quy định trong đó có lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 20/20 xã, thị trấn có công chức tham gia công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao. Tại các thôn giao cho trưởng thôn, Bí thư Chi bộ chịu trách nhiệm điều hành và quản lý thiết chế tại cơ sở. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở được chú trọng, từ đó tổ chức được các hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân.

 Cơ sở vật chất các Nhà văn hóa tại khu dân cư được xây dựng khang trang

đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của nhân dân.

Theo đánh giá của bà Hà Thị Tuyết, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Đồn thì việc phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã tạo ra môi trường lành mạnh và thu hút được nhiều lực lượng, đối tượng tham gia trong các hoạt động văn hóa, thể thao của cộng đồng; đồng thời xây dựng con người đáp ứng thời kỳ đổi mới và hội nhập, có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý thức phòng, chống mọi biểu hiện tiêu cực, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng xã hội ngày một văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên do nguồn lực, nhân lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa còn hạn chế; một số các thiết chế văn hóa của cấp xã, cấp thôn, bản  xây dựng với quy mô nhỏ lẻ, chưa đồng bộ và đầy đủ các hạng mục, trang thiết bị…theo tiêu chuẩn của Bộ  Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định; Việc quản lý, duy tu và bảo dưỡng các công trình hạ tầng của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở chưa được thường xuyên nên đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa chưa cao. Thời gian tới , Phòng Văn hóa Thông tin huyện sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện quy hoạch, tạo quỹ đất, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và huy động xã hội hóa để đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương./.

Bài trướcHội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ bảy (khóa XXI)
Bài tiếp theoChợ Đồn quan tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã