Chợ Đồn: Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử ở cấp xã

Cùng với sự quan tâm của huyện, hiện nay, các xã, thị trấn đều đã trang bị tương đối đầy đủ máy tính, máy in, kết nối mạng internet, lắp đặt hệ thống họp trực tuyến,… Một số địa phương đã đầu tư các trang thiết bị Công nghệ thông tin hiện đại như máy chiếu, máy quét (scan) phục vụ cho việc số hóa tài liệu, văn bản.  Song song với việc đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phục vụ làm việc, các xã, thị trấn cũng tập trung các giải pháp nâng cao trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, 100% cán bộ, công chức của xã thường xuyên sử dụng Hộp thư công vụ trong trao đổi văn bản; sử dụng và khai thác đầy đủ các chức năng của Hệ Quản lý hồ sơ công việc. Các văn bản do bộ phận chuyên môn soạn thảo trừ văn bản có yếu tố “mật” đều được trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã duyệt qua Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, lãnh đạo xã sử dụng chữ ký số trong việc phê duyệt, ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành.

Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, UBND các xã, thị trấn đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực do UBND xã giải quyết tại Trụ sở xã và thường xuyên cập nhật những Thủ tục hành chính  sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. Bố trí phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cử công chức trực thường xuyên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức đến làm việc. Nhờ đó, chất lượng giải quyết văn bản thủ tục hành chính và các Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã được nâng cao.

  Công chức cấp xã đã được nâng cao trình độ về ứng dụng CNTT

từng bước thực hiện hiệu quả cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Đối với việc chấm điểm Chính quyền điện tử theo quy định trên hệ thống phần mềm chấm Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, các xã, thị trấn đã thực hiện chấm điểm hàng tháng và báo cáo UBND huyện. Năm 2020, qua kết quả chấm điểm xây dựng chính quyền điện tử cấp xã, nhiều đơn vị đã khẳng định được sự nỗ lực trong thực hiện công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Cụ thể như xã Quảng Bạch đạt 64,51 điểm, đứng thứ 1 đối với các xã, thị trấn trong huyện và đứng thứ 14/108 tổng số xã, phường, thị trấn toàn tỉnh. Đặc biệt, có 02 đơn vị xã thuộc huyện đủ điều kiện xếp hạng Mức độ 4, đó là xã Bình Trung hạng mục “Điều kiện sãn sàng” đã được xếp hạng Mức độ 4 và Tân Lập được xếp hạng mức độ 4 ở hạng mục “Chính quyền điện tử”.

Ông Nông Văn Thẩm, Chủ tịch UBND xã Quảng Bạch cho biết: Mặc dù là xã đứng thứ nhất về xây dựng Chính quyền điện tử cấp xã năm 2020, tuy nhiên việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3. mức 4 còn hạn chế. Chính vì vậy thời gian tới ngoài việc việc đẩy mạnh việc ứng dụng tốt các phần mềm dùng chung đã được triển, để người dân tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, UBND xã sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức như: qua loa truyền thanh xã, lồng ghép trong các hội nghị tập huấn, sơ kết hay các buổi họp thôn,…

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử ở cấp xã còn nhiều hạn chế như: chưa đảm bảo về cơ sở hạ tầng thông tin, chưa được  đầu tư cơ sở hạ tầng mạng LAN, các thiết bị phục vụ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại như: Màn hình tra cứu thủ tục hành chính, Đầu đọc mã vạch tra cứu thủ tục hành chính, …  chất lượng, năng lực về công nghệ thông tin của cán bộ ở nhiều xã còn yếu. Việc giải quyết dịch vụ công trực tuyến chưa được chú trọng; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 vẫn còn thấp.

Xác định rõ việc triển khai các giải pháp xây dựng chính quyền quyền điện tử hiệu quả sẽ giúp các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nhất là ở thời điểm dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay. Do đó, thời gian tới, huyện Chợ Đồn sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện một số việc như: giao nhiệm vụ cụ thể cho công chức chủ động nghiên cứu, tham mưu thực hiện tốt các nội dung tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử tại Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn. Đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin mạng; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; tăng cường sử dụng, phát sinh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tích cực tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: Dichvucong.backan.gov.vn).

Bài trướcLãnh đạo huyện thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và quán triệt, triển khai một số văn bản mới