Chợ Đồn: Nỗ lực giảm nghèo bằng chính sách hỗ trợ sản xuất

Cho đến hết năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 15,65%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 11,56%. Các hộ nghèo chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa, điều kiện tiếp cận với kỹ thuật và nguồn vốn phát triển sản xuất còn nhiều hạn chế. Năm 2012, để công tác giảm nghèo phát huy hiệu quả, cấp Ủy, chính quyền huyện tiếp tục xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Hỗ trợ phát triển sản xuất, vay vốn ưu đãi và đào tạo nghề cho hộ nghèo.

Đồng chí Vi Văn Vịnh – Cán bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Năm 2012, công tác hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất là hoạt động chính trong chính sách giảm nghèo của địa phương. Công tác hỗ trợ được chỉ đạo, rà soát chặt chẽ, đảm bảo thực hiện đúng đối tượng. Các chính sách hỗ trợ tập trung giúp đỡ hộ nghèo về cây giống, con giống, vật tư, kiến thức nông nghiệp… giúp người dân phát triển sản xuất.

Cũng theo đồng chí Vi Văn Vịnh: Hiện nay, Đề án nhân rộng mô hình giảm nghèo tiếp tục được nhân rộng thực hiện trên địa bàn. Từ năm 2011, huyện đã triển khai mô hình phát triển chăn nuôi trâu bò sinh sản cho các hộ nghèo tại hai xã Bằng Phúc và Đông Viên. Các xã được triển khai mô hình đều là những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 25%. Với mỗi hộ nghèo, huyện sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng, mỗi hộ dân tự bố trí phần kinh phí đối ứng (khoảng 3 – 4 triệu đồng) để mua 1 con trâu hoặc bò sinh sản.

 

Chăn nuôi trâu bò sinh sản giúp nhiều hộ dân huyện Chợ Đồn thoát nghèo

 Theo quy định, mỗi xã chỉ có 26 hộ nghèo đủ điều kiện được lựa chọn để triển khai mô hình. Việc bình xét các hộ đủ điều kiện nhận hỗ trợ được tiến hành công khai, công bằng. Chính quyền thôn bản trực tiếp tổ chức cho các hộ dân bình xét theo các tiêu chí: Hộ nghèo, có người lao động để chăn nuôi, có bãi trồng cỏ đảm bảo nguồn thức ăn cho trâu bò. Trong thời gian 5 năm, các hộ dân không chỉ được hỗ trợ kinh phí mua trâu bò sinh sản mà còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc trâu bò sinh sản cũng như kỹ thuật trồng cỏ thức ăn cho gia súc.

Theo báo cáo của các xã, cho đến tháng 12/2011, toàn bộ 26 hộ tại xã Bằng Phúc đã được nhận trâu bò và đã triển khai mô hình. Tại xã Đông Viên, hầu hết các hộ dân cũng đã triển khai mô hình. Chỉ còn 3 hộ chưa có đủ nguồn vốn đối ứng nên chưa đủ điều kiện mua trâu bò. Đến nay, một số hộ gia đình, trâu bò đã sinh sản. Nhờ được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, lại có nguồn thức ăn đảm bảo nên cả trâu bò và bê, nghé con mới sinh sản đều sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả cho các hộ dân.

Tuy nhiên, một khó khăn gặp phải đối với các mô hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện hiện nay là người dân vẫn còn thói quen, tập quán chăn thả gia súc trên đồng ruộng. Trong khi các dự án chăn nuôi lại đầu tư theo hướng bán thâm canh, yêu cầu người dân phải có diện tích trồng cỏ đảm bảo nguồn thức ăn xanh. Vì vậy, nếu không thể thay đổi nhận thức của người dân các mô hình chăn nuôi gia súc sẽ khó có thể duy trì và nhân rộng trong thời gian tới.

Để hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, huyện Chợ Đồn cũng hết sức chú trọng tới các chính sách vay vốn ưu đãi và đào tạo nghề. Ngay từ đầu năm 2012, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… tổ chức các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho cán bộ, hội viên thuộc diện hộ nghèo. Mục tiêu đề ra trong năm 2012 là giải quyết việc làm cho 1.030 lao động nghèo, trong đó thông qua chương trình vay vốn giải quyết việc làm cho 374 người, xuất khẩu lao động 80 người, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội hỗ trợ cho 576 người.

Đối với hoạt động vay vốn ưu đãi, theo cán bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Những năm trước, Phòng là cơ quan quản lý trực tiếp danh sách các hộ nghèo có nhu cầu và tổ chức cho các hộ dân vay vốn sản xuất. Tuy nhiên, năm nay, với sự giản tiện về thủ tục, các hộ nghèo có nhu cầu có thể trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện chỉ quản lý gián tiếp. Việc người dân có thể trực tiếp vay vốn tại ngân hàng không chỉ giúp giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân mà còn góp phần giúp hộ nghèo chủ động hơn trong việc vay và sử dụng nguồn vốn.

Những năm qua, chính sách hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất đã là động lực quan trọng giúp nhiều hộ dân trên địa bàn có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ phận người dân còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào nguồn hỗ trợ từ Nhà nước. Do đó, ở một số nơi nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo chưa được sử dụng đúng mục đích, không phát huy hiệu quả. Để nâng cao hơn ý thức của cộng đồng dân cư, đặc biệt là các hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số, thời gian tới, huyện Chợ Đồn sẽ đẩy mạnh các hoạt động đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, thôn bản. Thông qua đội ngũ này để nâng cao hơn hiệu quả truyền thông về các chính sách, dự án xóa đói giảm nghèo cũng như những mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu của địa phương đến từng thôn bản, từng hộ dân. Bên cạnh đó, với phương châm “cho cần câu chứ không cho cá”, huyện sẽ tích cực hỗ trợ hộ nghèo giống vật nuôi, cây trồng, phân bón, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi…, hạn chế tối đa việc hỗ trợ bằng tiền mặt, từ đó góp phần động viên, khuyến khích nhân dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ để phát triển sản xuất.

Với những chính sách cụ thể, thiết thực, sự phối hợp có hiệu quả giữa các ban ngành, đoàn thể, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Đồn quyết tâm hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2012 và cả giai đoạn 2011 – 2015./.

Bài trướcChợ Đồn chủ động khắc phục hạn hán trong vụ xuân năm 2012
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn chủ động phòng chống bệnh tay – chân – miệng