Chợ Đồn nỗ lực đấu tranh, ngăn chặn, xoá bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

 

Ở thời điểm những tháng cuối năm 2013, nhận được thông tin về một số hộ đồng bào Mông ở hai thôn Pù Lùng 2 và thôn Khuổi Sáp xã Xuân Lạc bị tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình lợi dụng, lôi kéo thực hiện ý đồ đi ngược lại với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như truyền thống văn hóa tốt đẹp vốn có của đồng bào Mông. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện Thôn Khuổi Sáp có 09 hộ với 43 nhân khẩu; thôn Pù Lùng 2 có 18 hộ với 85 nhân khẩu bị ảnh hưởng của tổ chức.

 Xác định tổ chức Dương Văn Mình là một tổ chức hoạt động bất hợp pháp, chưa được pháp luật cho phép hoạt động, sự tồn tại của tổ chức này gây ảnh hưởng đến nét đẹp văn hoá truyền thống dân tộc Mông, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, chính sách dân tộc, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương. Trước tình hình đó, huyện Chợ Đồn đã thành lập Ban chỉ đạo 20, ban hành quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn toàn huyện, tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền có sự tham gia của 156 đại biểu là các ban, ngành, đơn vị liên quan, trưởng các thôn bản, Bí thư chi bộ, các ban, đoàn thể của thôn. Trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các ban, ngành các cấp của huyện đã tập trung phổ biến quán triệt kịp thời đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, nhằm giúp nhân dân nhận thức rõ về bản chất lừa bịp của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.  Từ khi được thành lập, Ban chỉ đạo 20 đã  tổ chức được 07 buổi gặp gỡ, tiếp xúc, vận động cá biệt với đối tượng theo tổ chức Dương Văn Mình nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng của đối tượng, hạn chế sự chống đối hoạt động tuyên truyền của đối tượng ở địa phương, đảm bảo ổn định trật tự xã hội. Bên cạnh đó đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền phát động tập trung làm điểm tại Vằng Doọc, xã Bình Trung và thôn Khuổi Sáp, Pù Lùng I,II xã Xuân Lạc với sự tham gia của đông bảo bà con. Nội dung của các đợt tuyên truyền chủ yếu về các chủ trương của Đảng về chính sách Dân tộc, Tôn giáo; hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây trồng, khám chữa bệnh và phát thuốc theo bảo hiểm y tế. 

 Đồng bào Mông  xã Bình Trung xem băng đĩa  nói về Dương Văn Mình

 

Trở lại xã Xuân Lạc sau gần 01 năm phát hiện các hộ đồng bào Mông của hai thôn Pù Lùng 2, Khuổi Sáp bị ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, nhận thấy rõ những chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành vi của đồng bào sau những nỗ lực trong công tác truyền truyền, vận động, xoá bỏ tổ chức này. Đồng bào Mông sau khi được BCĐ 20 tuyên truyền đã hiểu rõ bản chất của tổ chức Dương Văn Mình là trái với pháp luật, trái với phong tục, truyền thống của đồng bào Mông. Bà con đã tập trung lao động, sản xuất. Tính từ ngày 20/11/2013 đến nay, chưa phát hiện có hành vi liên quan đến hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, không có biểu hiện như: treo biểu tượng, nhóm sinh hoạt theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Để đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tổ chức này, UBND xã Xuân Lạc đã xây dựng kế hoạch, phân công thành viên đến các thôn, bản đến từng hộ gia đình có nghi ngờ theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình để truyền pháp luật, vận động nhân dân không nghe, không theo và tự giác từ bỏ tổ chức này.

Đồng chí Hoàng Trung Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ- Trưởng Ban dân vận xã Xuân Lạc cho biết: sau nhưng nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nhất là đồng bào Mông đã hiểu bản chất của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Bà con đã tập trung lao động sản xuất, hiện nay chưa có dấu hiệu mới về hoạt động của tổ chức này.  

Ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương văn MÌnh đã gây nhiều tâm lý hoang mang cho bà con nhân dân nhất là đồng bào dân tộc Mông khi trình độ dân trí của họ còn thấp, do đó khi nghe các phần tử xấu xúi giục đồng bào tin và đã làm theo. Điều đó đặt ra nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ chính quyền từ huyện đến cơ sở trong công tác ổn định đời sống cho đồng bào. Thời gian tới huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về các chính sách dân tộc, Tôn giáo. Đầu tư cơ sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật để tạo điều kiện cho đồng bào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tiếp cận được những thông tin tiến bộ, phòng, chống các luận điệu tuyên truyền mơ hồ, lừa bịp. Tăng cường thu thập thông tin, tài liệu, tiến hành rà soát, đánh giá đúng thực trạng, tình hình, phạm vi ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, tập trung tiếp xúc, vận động cá biệt các hộ nghi theo tín ngưỡng của tổ chức này để xác định, tìm ra nguyên nhân và giải pháp phù hợp để vận động họ có định hướng cụ thể, không theo tổ chức bất hợp pháp Dương văn Mình. Có biện pháp  phân hoá, cô lập đối tượng theo tổ chức Dương Văn Mình, không để đối tượng có các hoạt động lôi kéo hoặc có các hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến Chính quyền trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước./. 

Bài trướcTuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo, xuất nhập cảnh tại xã Xuân Lạc
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát then – đàn tính, trình diễn trang phục dân tộc năm 2014