Chợ Đồn nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính

Trong những năm qua, huyện Chợ Đồn đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.
 Công chức Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện hướng dẫn người dân thủ tục hành chính. 
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, của huyện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi sinh hoạt chi bộ; họp thôn; tuyên truyền trực tiếp cho người dân tại bộ phận giao dịch “một cửa”; lồng ghép với hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương… thu hút đông đảo người tham gia. Bên cạnh đó, thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” và “một cửa” liên thông theo đúng quy định. Năm 2021, tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết theo cơ chế “một cửa” của toàn huyện  là 12.309 hồ sơ ( cấp huyện 3.433 hồ sơ, cấp xã, thị trấn 8.876 hồ sơ) trong đó hồ sơ đã giải quyết là 12.264 hồ sơ ( giải quyết trước hạn 7768, giải quyết đúng hạn 4483 hồ sơ, 13 hồ sơ quá hạn) và 45 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.
Cùng với đó, thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt, cơ chế một cửa một cửa liên thông theo hướng hiện đại được duy trì và mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện được sắp xếp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính từ huyện đến cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy trình và thời gian quy định góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản về mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với công dân, tổ chức. Tinh thần thái độ và trách nhiệm của công chức trong tiếp xúc, giải quyết yêu cầu của người dân ngày càng được nâng lên, trình tự thủ tục được niêm yết công khai rõ ràng, quy trình giải quyết công việc được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết.
Với những kết quả đạt được trong năm qua, công tác cải cách hành chính của huyện  Chợ Đồn đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện cải cách hành chính góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội, giảm phiền hà đối với các cơ quan, doanh nghiệp và công dân.
Thực hiện: Hương Liễu – Hà Tuyết

 

Bài trướcChương trình phát thanh ngày 9/2/2022
Bài tiếp theoKhông chủ quan lơ là khi đã được tiêm đủ hai mũi vắc xin phòng chống COVID-19