Chợ Đồn: Nhiều kết quả quan trọng trong sản xuất nông – lâm nghiệp

Ngay từ đầu năm, các địa phương trong huyện đã tập trung vận động, tuyên truyền người dân tích cực gieo trồng các loại cây lương thực, thực phẩm, cây chất bột…, nhờ đó diện tích các loại cây trồng vụ xuân hầu hết đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Cây lúa xuân toàn huyện gieo cấy được 1.604ha, bằng 102% kế hoạch, tăng 20,59%ha so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, diện tích lúa lai chiếm 57,5%, còn lại là các giống lúa thuần và giống tiến bộ khác. Năng suất lúa vụ xuân toàn huyện ước đạt 50,93tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 8.170 tấn. Cây ngô toàn huyện thực hiện được 1.419ha, bằng 106% kế hoạch, tăng 89ha so với cùng kỳ; năng suất ước đạt trên 38 tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 5.400 tấn.

 Sau khi kết thúc vụ xuân, người dân huyện Chợ Đồn đang tập trung triển khai làm đất cho vụ mùa

Bên cạnh đó, các loại cây trồng khác cũng được mở rộng diện tích, năng suất và sản lượng đều tăng so với cùng kỳ năm 2012. Cây thuốc lá có trên 85ha; dong riềng có 256,9ha/200ha kế hoạch (bằng 128% kế hoạch); cam quýt có trên 43ha. Đối với cây hồng không hạt, huyện đã tổ chức cung ứng gần 19.000 cây giống cho người dân tại 9 xã, thị trấn. Đến nay người dân đã triển khai trồng đảm bảo kế hoạch; diện tích còn lại sẽ thực hiện gieo trồng vào khoảng tháng 9 – 10.

Để đảm bảo phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất của người dân, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Vật tư nông nghiệp chủ động tổng hợp nhu cầu đăng ký của người dân, xây dựng kế hoạch và tổ chức tạm trữ các loại giống, phân bón, vật tư nông nghiệp. Bước vào vụ xuân, Chi nhánh Vật tư nông nghiệp huyện đã tổ chức cung ứng 61 tấn giống cây trồng các loại cho người dân các địa phương, cơ cấu giống đảm bảo thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của huyện. Ngoài ra, Chi nhánh cũng đã cung cấp 660 tấn phân bón cùng các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật… phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất của người dân. Mặt khác, nhờ làm tốt công tác quản lý sâu bệnh hại nên vụ xuân năm nay, diện tích cây trồng bị sâu bệnh cũng như mức độ gây hại đều thấp hơn các năm trước.

Ngoài việc tập trung phát triển các diện tích cây trồng, công tác chăn nuôi, thú y cũng được các địa phương chú trọng thực hiện. Tổng đàn gia súc toàn huyện hiện có 10.445 con, bằng 95% kế hoạch; đàn gia cầm có trên 220 nghìn con, bằng 74% kế hoạch. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản có 295ha, bằng 69% kế hoạch. Bên cạnh đó, thực hiện mô hình chăn nuôi lợn nái Móng cái, thời gian qua, huyện đã chỉ đạo các địa phương tích cực theo dõi, chăm sóc đàn lợn, đồng thời tổ chức cung ứng 100 lợn giống cho 33 hộ dân tại các xã Quảng Bạch, Xuân Lạc, Ngọc Phái, Nghĩa Tá, Phương Viên, Yên Mỹ, Rã Bản. 6 tháng đầu năm, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cũng như tiêm phòng định kỳ nên đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký trồng rừng. Đến nay, diện tích đã thiết kế toàn huyện là 2.215,64ha, bằng 116% kế hoạch; diện tích đã xử lý thực bì là trên 1.600ha. Ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo Ngành Lâm nghiệp chú trọng đăng ký mua giống đảm bảo chất lượng, đồng thời tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, nhờ đó trên 6 triệu cây Mỡ giống và 680 nghìn cây Keo giống tại các vườn ươm đều phát triển tốt, đảm bảo điều kiện xuất vườn. Đối với các hộ dân, ngay sau khi tiếp nhận cây giống, người dân các địa phương đã tích cực tranh thủ thời tiết thuận lợi để trồng rừng; đến nay diện tích đã trồng đạt trên 1.300ha.

Tuy nhiên, tình trạng sâu ong hại mỡ vẫn tiếp tục gây hại đối với trên 500ha rừng mỡ tại địa bàn 12 xã và thị trấn. Thời gian qua, huyện đã chỉ đạo ngành chức năng cấp gần 300kg thuốc bảo vệ thực vật cho các gia đình thực hiện phun trừ sâu ong. Đến nay, diện tích đã tổ chức phun trừ là trên 138ha (tại 9 xã, thị trấn). Ngoài ra, các hộ trồng rừng cũng đã chủ động tổ chức thu gom, diệt trừ sâu ong bằng phương pháp thủ công, qua đó phần nào làm giảm thiệt hại do sâu ong gây ra.

Mặt khác, công tác quản lý lâm sản, tài nguyên rừng cũng được huyện tập trung thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức cấp 165 giấy phép khai thác gỗ và lâm sản cho các chủ rừng; đồng thời tăng cường quản lý, đẩy mạnh xử phạt các vụ khai thác lâm sản trái phép. Trong 6 tháng, ngành chức năng đã phát hiện và xử lý 61 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 23 vụ so với cùng kỳ; đã thu giữ 82m3 gỗ và nhiều phương tiện vi phạm.

Có thể nói, 6 tháng đầu năm, sản xuất nông – lâm nghiệp của huyện Chợ Đồn đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2013. Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt vụ mùa, phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch gieo trồng 2.530ha lúa, 602ha ngô và các loại cây trồng khác.

Để đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng, Ngành Nông nghiệp huyện đã chỉ đạo người dân các địa phương tuân thủ khung thời vụ, trong đó lúa mùa thực hiện gieo mạ và cấy từ tháng 6, riêng trà Bao thai cấy xong trước tiết lập thu (ngày 7/8 dương lịch). Cây ngô ruộng, soi bãi thực hiện từ 10/6 đến 15/7/2013; ngô đồi kết thúc trong tháng 8. Cây đậu tương, lạc đảm bảo trồng từ cuối tháng 6 đến hết tháng 7.

Mặt khác, huyện cũng chỉ đạo Ngành Nông nghiệp nâng cao chất lượng công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại trên các loại cây trồng cũng như chủ động cung ứng các loại vật tư kịp thời, đảm bảo chủng loại, số lượng và chất lượng…/.

Bài trướcChợ Đồn: Cấp phát 27.000kg muối I-ốt cho hộ nghèo
Bài tiếp theoĐội tuyển bóng đá huyện Chợ Đồn luyện tập chuẩn bị tham gia giải Bóng đá CNVC – LĐ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XV – năm 2013