Chợ Đồn nhiều hoạt động hướng tới ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

 Buổi tuyên truyền xây dựng“Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững” tại xã Bình Trung.

Cùng với hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh của huyện, xã; Cổng thông tin điện tử huyện; tuyên truyền cổ động trực quan trên bảng điện tử, treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, bảng tin… tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nơi công cộng, khu dân cư thì ngành chuyên môn cũng tổ chức cấp phát tài liệu tuyên truyền ngày Quốc tế hạnh phúc  với các nội dung thiết thực, gần gũi gắn liền với thực tiễn cuộc sống để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện.  Các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn với tinh thần yêu thương, chia sẻ; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực và đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng  …Việc tổ chức các hoạt động hướng đến ngày Quốc tế Hạnh phúc nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của gia đình tiến tới sự hạnh phúc và thịnh vượng chung của toàn xã hội, đồng thời vận động các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng xã hội thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Huyện Chợ Đồn có 20 xã, thị trấn, 228 thôn, tổ với trên 13.000 hộ gia đình. Được biết, những năm qua, Ban công tác gia đình huyện Chợ Đồn đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác gia đình gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đời sống văn hóa” tại các thôn, tổ nên chất lượng, tỷ lệ bình xét các danh hiệu văn hóa hàng năm ngày càng tăng. Đến nay huyện Chợ Đồn đã xây dựng được 17 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tại 5 xã Lương Bằng, Nghĩa Tá, Yên Nhuận, Phương Viên, Đại Sảo. Các câu lạc bộ đã tạo cơ hội để các gia đình có điều kiện giao lưu, học tập và giúp nhau xây dựng, vun đắp hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, huyện Chợ Đồn cũng duy trì tốt hoạt động của 5 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình tại các xã Đại Sảo, Phương Viên, Yên Phong, Lương Bằng và 215 địa chỉ tin cậy tại các xã thị trấn hỗ trợ cho  những đối tượng gặp éo le trong các mối quan hệ gia đình từ đó kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cho phụ nữ trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, từng bước giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, có ý thức phát huy vai trò, vị trí của gia đình, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam…

Bài trướcXã Yên Thịnh bảo đảm công tác an ninh trật tự trên địa bàn
Bài tiếp theoYên Thịnh khai mạc Đại hội thể dục thể thao cấp xã năm 2021