Chợ Đồn nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

 Đường nội thị thị trấn Bằng Lũng rực rỡ cờ hoa chào mừng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII

Các phong trào được các cấp hội, đoàn thể phát động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp UBND huyện đề ra ở những tháng cuối năm, đó là: các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng kế hoạch và khung lịch thời vụ. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020. Huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo xã Nghĩa Tá hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020. Song song với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đồng thời đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 nhanh chóng đi vào cuộc sống.

                 Pano tuyên truyền được lắp đặt tại thị trấn Bằng Lũng

Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, mọi tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, qua phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, pano, áp phích, xe lưu động, hoạt động văn hóa, thể thao… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nhân lên tình cảm, niềm tin của các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội.

Thời điểm này, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tổ chức tổng vệ sinh tại trụ sở, khu dân cư; chỉnh trang đô thị, treo cờ Tổ quốc và băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo động lực mới, khí thế mới trong mọi tầng lớp nhân dân./.

Bài trướcHĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề tại Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn tập trung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020