Chợ Đồn nhập trên 44.230 dữ liệu hộ tịch lịch sử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia

 Chợ Đồn thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch tạo sự đồng bộ, thống nhất và nâng cao

hiệu quả quản lý hộ tịch trên địa bàn. 

Trong đó dữ liệu kết hôn: 10.131 dữ liệu; dữ liệu khai sinh: 29.766 dữ liệu; dữ liệu khai tử: 3.405 dữ liệu; dữ liệu xác nhận tình trạng hôn nhân: 3.876 dữ liệu; dữ liệu đăng ký nhận cha, mẹ, con là 53 dữ liệu.

Để triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch và nhập thông tin, cơ sở dữ liệu hộ tịch lịch sử đảm bảo đúng tiến đô, UBND  huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện, UBND các xã, thị trấn  đẩy nhanh việc rà soát, trang cấp đầy đủ máy tính có kết nối mạng Internet cho các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch; bổ sung trang thiết bị, tổ chức tập huấn nghiệp vụ để thực hiện số hóa và cập nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy được đăng ký từ năm 2015 trở về trước vào phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Việc triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện  nhằm thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch ở địa phương; bảo đảm việc kết nối liên thông, chia sẻ, cung cấp thông tin cho cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn./.

Bài trướcCác xã thị trấn tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công