Chợ Đồn: Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2012

Trong lĩnh vực kinh tế:

Tổng thu ngân sách đạt 53.152 triệu đồng. Tổng chi ngân sách thực hiện được 182.711 triệu đồng;

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 26.609 tấn. Lương thực bình quân đầu người đạt trên 550kg/người/năm. Thực hiện trồng 110ha cây ăn quả; 90ha cây thuốc lá, sản lượng 135 tấn; 100ha cây lạc, sản lượng đạt 140 tấn; 600 ha cây sắn; 70ha khoai lang, 60ha đậu tương, 450ha rau, đậu, đỗ các loại. Tăng hệ số sử dụng đất lên 1,76 lần;

Tổng đàn gia súc có 13.778 con; 35.000 con lợn; 295.000 con gia cầm, thủy cầm. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 288ha, sản lượng cả năm đạt 489 tấn;

Trồng mới 2.000ha rừng; duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 59%.                                  

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng:

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,9%. Đào tạo nghề cho 500 người; tạo việc làm mới cho 500 lao động địa phương. Giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất 5%;

Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1, học sinh vào lớp 6 đạt 10%, vào lớp 10 đạt trên 90%; duy trì tỷ lệ học sinh tốt nghiệp bậc THPT đạt 90% trở lên. Xây dựng ít nhất 1 trường chuẩn quốc gia;

100% các trạm y tế tuyến xã có bác sỹ; ít nhất 01 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 14%;

40% số thôn, bản, tổ phố đạt tiêu chuẩn văn hóa và Khu dân cư tiên tiến; 70% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa; 70% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa;

Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới đạt 93,5%; tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước sạch ở khu vực thành thị đạt trên 90%, khu vực nông thôn đạt trên 70%.

Tỷ lệ tuyển quân đạt 100%. Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn: Lễ phát động Tết trồng cây năm 2012
Bài tiếp theoChợ Đồn: Tăng cường ngăn chặn dịch lở mồm long móng