Chợ Đồn nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Xác định công tác đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, huyện Chợ Đồn đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản, quy định pháp luật liên quan đến công tác hộ tịch, góp phần bảo đảm hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Là một trong những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện công tác tư pháp – hộ tịch  ở huyện Chợ Đồn, thời gian qua Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Sảo luôn chú trọng nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực tư pháp – hộ tịch tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức đến thực hiện các thủ tục nhanh chóng, chính xác, không phải đi lại nhiều lần, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Một trong những giải pháp thực hiện là xã đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú giúp người dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, xã luôn quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch của xã được học tập nâng cao trình độ chuyên môn từng bước đáp ứng tốt các yêu cầu của công việc. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, gồm máy tra cứu thông tin, máy vi tính, tạo điều kiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch.
 Bà Trần Thị Thanh Ba – Công chức tư pháp  xã Đại Sảo cho biết :  Năm 2021, xã đã giải quyết kịp thời các yêu cầu của người dân về đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trong đó khai sinh 40 trường hợp, khai tử 18 trường hợp, kết hôn 08 cặp, thực hiện liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 28 trường hợp, phát sinh 04 hồ sơ trực tuyến, cấp bản sao từ sổ gốc 59 trường hợp. Thực hiện các việc chứng thực bản sao từ bản chính đạt 1.129 bản , chứng thực chữ ký 108 trường hợp, chứng thực hợp đồng, giao dịch đạt 56 trường hợp theo đúng quy định của pháp luật.
Theo báo cáo của Phòng tư pháp huyện Chợ Đồn, thời quan qua, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện, UBND các xã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Hộ tịch trong việc quản lý và đăng ký hộ tịch, tích cực tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn nắm được những nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch bằng các hình thức phù hợp như lồng ghép trong việc đăng ký, giải quyết các việc hộ tịch cho người dân; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp của xã, của thôn, bản; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của xã, thôn, bản, tuyên truyền trực quan…
Công tác tuyên truyền pháp luật được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức
Đến nay, 20/20 xã, thị trấn trong huyện đã được trang bị máy tính làm việc, phần mềm quản lý phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, đây có thể xem là sự đổi mới quan trọng để quản lý hộ tịch bằng dữ liệu điện tử, giúp cơ quan Nhà nước đưa ra những chính sách hợp lý, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công. Hàng năm, các địa phương đã tổ chức rà soát, thống kê các việc hộ tịch và tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch qua hệ thống phần mềm hộ tịch từ  đó nâng cao tỷ lệ đăng ký khai sinh, khai tử… và thực hiện  hầu hết các thủ tục hành chính về Hộ tịch ngay trong ngày làm việc, đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện Đề án liên thông các thủ tục hành chính tại nơi nhận và trả kết quả của UBND cấp xã (Hộ tịch + Hộ khẩu + Bảo hiểm y tế) cho trẻ em đăng ký khai sinh. Kết hợp việc Tư pháp khai tử – Công an xóa tên thường trú – Văn hóa xã hội làm thủ tục chế độ từ khi người dân yêu cầu, tạo điều kiện thuân lợi cho người đến giao dịch, tránh tình trạng đi lại nhiều lần.
Người dân làm thủ tục đăng ký hộ tịch tại xã Đại Sảo.
Đồng chí Nông Quang Mỹ – Trưởng phòng Tư pháp huyện Chợ Đồn cho biết: Năm 2021, Phòng Tư pháp huyện đã tiếp nhận và tham mưu giải quyết 49 trường hợp đề nghị thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc; Thực hiện việc ghi chú vào Sổ đăng kí kết hôn 02 trường hợp. Tại các xã, thị trấn đã thực hiện đăng ký khai sinh được 1322 trường hợp (đăng ký mới 859; đăng ký lại 463); đăng ký kết hôn 298 cặp (đăng ký mới 297; đăng ký lại 01); đăng ký khai tử  341 trường hợp (đăng ký mới 333; đăng kí lại 08).
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, thời gian tới Phòng Tư pháp huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp – hộ tịch ở cơ sở; tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Hộ tịch tại cấp xã, cấp huyện để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, đăng ký hộ tịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện và cấp xã…, góp phần đưa công tác đăng ký quản lý hộ tịch vào nền nếp và thực hiện nghiêm túc, để công dân ngày càng có ý thức hơn với những sự kiện hộ tịch liên quan đến cá nhân trước Nhà nước.
 Tác giả: Hương Liễu
Bài trướcChợ Đồn vận động người Việt dùng hàng Việt trong tình hình mới
Bài tiếp theoĐồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Chợ Đồn