Chợ Đồn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2020

 Ông Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện

Chương trình MTQG huyện phát biểu chỉ đạo tại xã Yên Mỹ

Cụ thể: 05 tổ công tác trực tiếp đến cơ sở thăm nắm thực tế từ 2 đến 5 hộ nghèo trong danh sách hộ dự kiến thoát nghèo trong năm của địa phương; Làm việc với Ban quản lý xã, thị trấn về công tác xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2020 tại địa phương.

 Ông Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện đến thăm hỏi hộ gia đình

Bà Nguyễn Thị Em – 87 tuổi, là hộ nghèo thuộc đối tượng người có công

với cách mạng trú tại thôn Nà Lẹng, xã Yên Mỹ

Tại cơ sở, các Tổ công tác đã đến kiểm tra, nắm tình hình điều kiện kinh tế của các hộ gia đình là hộ nghèo, thu thập thông tin hộ, thông tin về các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo của hộ được hưởng từ năm 2016 đến nay, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của hộ gia đình trong việc thực hiện mục tiêu thoát nghèo trong năm. Đồng thời động viên các hộ gia đình yên tâm ổn định sản xuất, phấn đấu thoát nghèo…

Làm việc với Ban quản lý xã, thị trấn, Tổ công tác nghe địa phương báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn: Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo, xác định danh sách dự kiến những hộ có khả năng thoát nghèo trong năm theo chỉ tiêu kế hoạch huyện đề ra; kiện toàn Ban quản lý và phân công thành viên phụ trách cơ sở; ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên; Tình hình triển khai, lựa chọn đối tượng tham gia, địa danh thực hiện các dự án hỗ trợ giảm nghèo của Chương trình được giao trong năm; Tại các buổi làm việc cùng tiến hành thảo luận những vẫn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, bàn bạc, thống nhất các giải pháp tháo gỡ để đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả công tác giảm nghèo theo kế hoạch đã xây dựng.

 Ông Ma Văn Dũng, Trưởng phòng Lao động TB và XH huyện – Thành viên Ban Chỉ đạo

thực hiện Chương trình MTQG huyện phát biểu chỉ đạo tại xã Phương Viên

Việc tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo trong năm là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm được Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Chợ Đồn giai đoạn 2016-2020 duy trì tổ chức thực hiện. Từ kết quả kiểm và giám sát, tiến hành đánh giá xác định kết quả thực hiện được so với mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra đối với từng chính sách, dự án của Chương trình. Phân tích, xác định các nguyên nhân chủ yếu tác động tích cực đến kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Từ đó xác định và đề ra giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra./.

Bài trướcChợ Đồn phê duyệt hỗ trợ cho 515 hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, năm 2020
Bài tiếp theoChợ Đồn biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016- 2020