Chợ Đồn: Kiểm tra công tác Đảng 6 tháng đầu năm tại các xã, thị trấn

Bên cạnh việc đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Đảng bộ các xã.

Nhìn chung Đảng bộ hai xã Yên Thịnh và Quảng Bạch đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm. Các Đảng bộ đã triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảng bộ các xã đã chủ động kiện toàn bộ phận giúp việc Thường trực và đang tích cực xây dựng 7 chuẩn mực đạo đức theo kế hoạch.

Tại các buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã trao đổi, trả lời một số ý kiến thắc mắc của các xã và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảng cần thực hiện trong thời gian tới… Thường trực Huyện ủy cũng yêu cầu Đảng bộ xã Yên Thịnh và Quảng Bạch tiếp tục nghiên cứu, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, trong đó tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết TW 4 (Khóa XI). Các xã cần chủ động phối hợp, trao đổi, tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tập trung sản xuất vụ mùa kịp thời vụ, chăm sóc rừng trồng, quản lý tốt lâm sản, thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội khác…/.


Bài trướcKỳ họp thứ tư HĐND huyện Chợ Đồn khóa XVIII
Bài tiếp theoThường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình kinh tế – xã hội huyện Chợ Đồn