Chợ Đồn – Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác nội vụ năm 2018 tại cơ sở

 Đoàn công tác của huyện kiểm tra công tác cải cách hành chính,

công tác nội vụ tại xã Yên Thượng

Nội dung kiểm tra về việc chấp hành giờ làm việc, đeo thẻ công chức, nề nếp kỷ cương, kỷ luật công vụ, việc thực hiện văn hóa công sở. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2017. Công tác lưu giữ, quản lý hồ sơ, cán bộ, công chức. Công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ, thu đua, khen thưởng.

Qua kiểm tra, nhìn chung lãnh đạo, cán bộ, công chức các xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tuy nhiên ở một số nội dung vẫn còn hạn chế, chưa được thực hiện thường xuyên. Do đó, đoàn đã đề nghị các địa phương cần thường xuyên bổ sung, cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức; Tăng cường việc sử dụng các phần mềm dung chung, đặc biệt là đẩy mạnh việc sử dụng chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc, chữ ký số, hòm thư công vụ, một cửa điện tử. Thực hiện phân công công tác trên lịch theo tuần niêm yết tại UBND xã; Các xã thực hiện nghiêm việc quản lý về thời gian làm việc, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở đối với cán bộ, công chức; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cần duy trì thường xuyên để tiếp nhận giao dịch; Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác nội vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Việc kiểm tra nhằm tăng cường và nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Giúp các địa phương thực hiện đúng quy định của Pháp luật về công tác cải cách hành chính, công tác nội vụ; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện các lĩnh vực công tác được giao.                      

Bài trướcChợ Đồn tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng
Bài tiếp theoChợ Đồn: Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng đợt 1 năm 2018