Chợ Đồn khảo sát đánh giá thực trạng phát triển nông lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch

 Ông Chu Viết Hòa, Giám đốc Hợp tác xã Hòa Thịnh, thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá giới thiệu về cây trà hoa vàng

Tại nơi đoàn đến khảo sát, đoàn thực hiện phỏng vấn tổ chức, cá nhân trực tiếp bằng phiếu khảo sát: Đối với cấp xã thực hiện khảo sát các thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của xã; các mô hình/sản phẩm trồng trọt đang được triển khai với qui mô sản xuất theo định hướng thị trường/theo chuỗi, các tổ chức dự kiến hoặc đang hoạt động về phát triển nông lâm nghiệp, số cơ sở chế biến, thu mua các sản phẩm nông lâm nghiệp hiện có trên địa bàn xã, các hoạt động sản xuất khác trong lĩnh vực nông nghiệp; Đối với cá nhân thực hiện khảo sát các thông tin và nắm tình hình trực tiếp tại hộ như: Điều kiện kinh tế hộ gia đình trong phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, tình hình hoạt động du lịch tại địa phương, nguyện vọng của hộ gia đình.


 Ông Trần Gia Tạch, Bà Phạm Thị Dinh, Hợp tác xã rau su su thôn Phja Kao, xã Bản Thi thu hái ngọn su su xuất bán.

Kết thúc đợt khảo sát đoàn đã thực hiện khảo sát được 33 phiếu tại 04 xã của huyện Chợ Đồn (04 phiếu đối với UBND xã, 4 phiếu của 04 hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, 26 phiếu của 26 cá nhân là các hộ gia đình sản xuất tiêu biểu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, dịch vụ). Đây là những căn cứ cho việc xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch theo văn bản số 3209/UBND-NNTNMT ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn./.

Bài trướcNiềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Chợ Đồn trước thềm Đại hội đảng bộ huyện Chợ Đồn khóa XXI nhiệm kỳ 2020 -2025
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI