Chợ Đồn: Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp 3 tháng đầu năm

Diện tích gieo cấy toàn huyện thực hiện được 1.546ha, bằng 99% kế hoạch; trong đó, diện tích gieo sạ là 200ha. Hiện nay, thời tiết đang tiếp tục diễn biến thuận lợi cho sự sinh trưởng của cây lúa.

Đối với các cây trồng khác: Đến nay, diện tích gieo trồng cây ngô đạt khoảng 1.070ha, bằng 90% kế hoạch. Các cây trồng cạn như lạc, khoai lang, đậu tương đang tiếp tục được người dân gieo trồng theo kế hoạch. Diện tích trồng các loại rau thực hiện được 225ha. Các cây trồng cơ bản sinh trưởng, phát triển tốt. Cây ngô hiện đang ở giai đoạn 4 – 5 lá; một số diện tích xuất hiện sâu xám, sâu róm, mật độ và tỷ lệ gây hại thấp. Ngành chức năng đã chỉ đạo người dân thực hiện các biện pháp phòng trừ. Đối với những diện tích đã đăng ký trồng dong riềng, hiện nay, bà con đang tiếp tục làm đất gieo trồng. Ngành Nông nghiệp huyện đã cung ứng đủ 50 tấn giống cho các xã, thị trấn, đảm bảo đủ giống cho diện tích đã đăng ký.

Nhằm chủ động nguồn nước tưới cho sản xuất vụ xuân, huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các địa phương tập trung sửa chữa, nạo vét, gia cố kênh mương, kè đập ngay từ đầu vụ sản xuất, do đó cơ bản đáp ứng đủ nước tưới cho sản xuất vụ xuân. Với khoảng 48ha diện tích ruộng thiếu nước, người dân đã chủ động chuyển sang trồng ngô và các cây màu khác.

Trong công tác chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm được theo dõi diễn biến sức khỏe  thường xuyên, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Ngành Thú y huyện đã tổ chức cấp phát vắc-xin và thuốc khử trùng tiêu độc cho các xã, thị trấn; đồng thời tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, từ ngày 15/2 đến 1/3, toàn huyện có 6 con trâu bò chết rét. Những ngày gần đây, thời tiết cơ bản đã ấm lên, nhờ đó sức khỏe đàn gia súc được giữ ổn định.

 
Cây giống tại các vườn ươm đang phát triển tốt

Nhằm mở rộng diện tích cây trồng đặc sản, đối với cây cam, quýt và hồng không hạt, năm 2012, huyện Chợ Đồn có chủ trương hỗ trợ 25% giá cây giống cho các hộ trồng ít nhất 30 cây trở lên. Ngoài ra, các hộ thực hiện năm đầu tiên với số lượng từ 100 cây trở lên, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật (400 cây/ha) sẽ được hỗ trợ thêm 0,3kg phân NPK/cây. Đến nay, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất bước đầu đã được người dân hưởng ứng.

Hiện, các địa phương đã đăng ký thực hiện gần 4.600 cây cam (tương đương 11,46ha), hơn 30.800 cây quýt (77,1ha); xã Quảng Bạch đăng ký trồng 4.080 cây hồng không hạt. Ngoài ra, mô hình chăn nuôi gà thả đồi có 20 hộ đăng ký thực hiện; mô hình chăn nuôi lợn nái Móng Cái có 33 hộ tại 7 xã đăng ký. Ngành chuyên môn đã tiến hành thẩm định xong điều kiện thực hiện của các hộ gia đình và tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người dân.

Trong công tác trồng rừng: Tính đến giữa tháng 3, tổng diện tích đã thiết kế trồng rừng toàn huyện là 2.048ha, bằng 102% kế hoạch. Trong đó, diện tích thiết kế năm 2012 là trên 1.635ha; còn lại là diện tích thiết kế năm 2011 chuyển sang. Hiện nay, Hạt Kiểm lâm huyện đã thẩm định xong phần thiết kế ngoại nghiệp. Để đảm bảo giống cho các diện tích đã đăng ký trồng, huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị khoảng 4 triệu cây giống. Hiện nay, cây giống tại các vườn ươm đều đang sinh trưởng và phát triển tốt. Huyện đã chỉ đạo các xã hướng dẫn người dân tích cực chăm sóc cây, chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành trồng. Cũng trong thời gian từ nửa cuối tháng 2 đến nửa đầu tháng 3, Ngành Kiểm lâm đã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký khai thác lâm sản, tổng khối lượng đăng ký khai thác là hơn 112m3, trong đó chủ yếu là gỗ tận thu, tận dụng từ rừng tự nhiên và gỗ tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp khai thác lâm sản.

Nhìn chung, 3 tháng đầu năm, sản xuất nông lâm nghiệp của huyện cơ bản đảm bảo tiến độ chung. Tuy nhiên, thời tiết rét đậm rét hại kéo dài đã làm chết nhiều gia súc, dẫn đến tổng đàn gia súc giảm. Trong tháng 4/2012, huyện Chợ Đồn tiếp tục chỉ đạo chính quyền các địa phương vận động, hướng dẫn người dân tích cực, tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân. Đặc biệt với cây lúa, hướng dẫn nhân dân tiến hành bón thúc đẻ nhánh sau khi cấy 10 – 12 ngày; thường xuyên thăm đồng, theo dõi và kịp thời phát hiện, chủ động phòng trừ sâu bệnh hại. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục duy trì kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy lợi, xây dựng phương án phòng chống hạn hán, chủ động nước tưới cho sản xuất vụ xuân.

Trọng tâm công tác trong thời gian tới của Ngành Nông nghiệp huyện là tiếp tục tăng cường, bảo vệ sức khỏe đàn gia súc. Các địa phương sẽ triển khai tiêm phòng dịch bệnh, đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh tiêu độc, khử trùng, bảo vệ môi trường nhằm ngăn chặn các dịch bệnh phát tán và lây lan. Đối với các diện tích nuôi trồng thủy sản, ngành chuyên môn tiếp tục chỉ đạo người dân tăng cường cải tạo, vệ sinh ao ruộng, chuẩn bị cá bố mẹ, cá giống cho vụ sản xuất mới.

Đối với công tác trồng rừng, UBND huyện tiếp tục chú trọng chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn người dân chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng đã trồng, khẩn trương xử lý thực bì và trồng rừng đúng thời vụ; đặc biệt cần tăng cường kiểm tra, phòng trừ sâu bệnh hại. Đối với một số địa phương đã xuất hiện sâu ong gây hại mỡ, theo dự báo dịch sẽ bùng phát vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, chính quyền địa phương cần chỉ đạo ngành chức năng và người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến phát triển của sâu ong, chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó, nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do sâu ong gây ra…/.

Bài trướcChợ Đồn: Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012
Bài tiếp theoChợ Đồn: Tình hình kinh tế – xã hội 4 tháng đầu năm 2012