Chợ Đồn: Kết quả các chính sách đầu tư công cho nông nghiệp

Thực hiện các chính sách pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Đảng bộ huyện đã ban hành các Nghị quyết về phát triển nông – lâm nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu nông thôn các giai đoạn 2006 – 2010, 2011 – 2015. Để các địa phương, đơn vị triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, tỉnh cũng như Nghị quyết của Đảng bộ huyện, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung, chủ trương của địa phương; phê duyệt các chính sách, dự án hỗ trợ phát triến sản xuất, hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất thuộc Chương trình 134, 135; phê duyệt phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác giai đoạn 2006 – 2010, phương án phát triển đàn trâu bò trên địa bàn…

Trong những năm qua, trên cơ sở các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án đã được phê duyệt, UBND huyện đã bố trí ngân sách một cách phù hợp, kịp thời để triển khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ. Tổng nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn 2007 – 2011, trong đó nguồn vốn Trung ương là 353,350 tỷ đồng; nguồn vốn địa phương là 39,7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, rất nhiều công trình đã được đầu tư, xây dựng, góp phần củng cố hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nông nghiệp, nông thôn.

Để đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân, huyện Chợ Đồn đã chú trọng dành nguồn ngân sách cho các công trình thủy lợi. Trong những năm qua, huyện đã đầu tư xây dựng mới và cải tạo 67 công trình kênh mương, kè đập. Bên cạnh đó, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, huyện đã xây dựng và đưa vào sử dụng 31 công trình cấp nước sạch tập trung, qua đó giúp cho 745 hộ dân có đủ nguồn nước trong sinh hoạt và sản xuất. Cũng từ kết quả đó, những năm qua, tỷ lệ số hộ dân nông thôn được dùng nước sạch trên địa bàn huyện đã được nâng lên, đạt trên 70%.

Từ chính sách đầu tư công, hệ thống đường giao thông nông thôn từng bước được nâng cấp, cải thiện

Từ nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp, các chính sách phát triển hệ thống đường giao thông, hệ thống lưới điện được đẩy mạnh, nhằm từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Trong 4 năm qua, toàn huyện đã xây dựng trên 39km đường giao thông liên xã, liên thôn, xây dựng, sửa chữa và cải tạo 26 cầu treo, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, giao thương. Với nguồn kinh phí đầu tư trên 10 tỷ đồng, hệ thống lưới điện nông thôn đã được cải tạo, cơ bản đáp ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt. Ngoài ra, huyện cũng đầu tư xây dựng 5 chợ nông thôn, với tổng nguồn kinh phí gần 18 tỷ đồng, góp phần quan trọng thúc đẩy việc trao đổi buôn bán, giao thương hàng hóa tại các khu vực nông thôn.

Những năm qua, huyện Chợ Đồn luôn xác định việc xây dựng, củng cố mạng lưới vật chất đảm bảo công tác giáo dục, công tác y tế cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, là hướng đầu tư mang lại lợi ích lâu dài trong tương lai. Huyện đã tập trung huy động và dành nhiều nguồn vốn đầu tư cho việc xây dựng, nâng cấp mạng lưới trường học, hệ thống y tế nông thôn. Từ năm 2007 đến năm 2011, toàn huyện đã đầu tư xây dựng 67 công trình trường lớp học, 1 trung tâm dạy nghề. Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện đã từng bước đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho hệ thống trạm y tế cơ sở. Đến nay, 7/22 trạm y tế xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 21/22 trạm y tế xã có bác sỹ, 100% thôn bản có nhân viên y tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Không chỉ đầu tư cho hạ tầng nông thôn, thời gian qua, huyện Chợ Đồn cũng chú trọng đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân. Những năm qua, công tác đầu tư trực tiếp cho phát triển sản xuất được thực hiện thông qua các chính sách hỗ trợ giá cây giống, vật nuôi, hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển kinh tế, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu chăn nuôi, trồng trọt tập trung. Bên cạnh đó, các lớp tập huấn kiến thức, kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông lâm sản cũng được đẩy mạnh, giúp cho hàng nghìn lượt người bước đầu tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại, từ đó có những ứng dụng vào thực tiễn, nâng cao thu nhập cho gia đình. Trong cả giai đoạn, tổng nguồn vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt trên 19 tỷ đồng.

Với những chính sách đầu tư hiệu quả, thiết thực, những năm qua, kinh tế – xã hội trên huyện đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Đặc biệt, những kết quả đạt được trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp là bước phát triển vượt bậc. Năm 2011, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện đạt 26.043 tấn, đạt 103% kế hoạch. Diện tích cây cam, quýt đạt 222% kế hoạch. Diện tích mô hình 70 triệu đồng/ha đạt 97,9% kế hoạch… Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn còn 15,65%, hộ cận nghèo còn 11,56%.

Những thành tích đạt được là thành quả từ nỗ lực trong chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền địa phương, là kết quả từ quyết tâm vượt khó, thoát nghèo của người dân. Bên cạnh đó, những chính sách đầu tư phát triển “tam nông” thời gian qua đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng giúp Chợ Đồn từng bước phát huy tiềm năng, thế mạnh, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập kinh tế cho người nông dân…/.

Bài trướcChợ Đồn: Kinh tế xã hội tháng 2/2012 tiếp tục ổn định
Bài tiếp theoHội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 8