Chợ Đồn: Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012

Năm 2011, nhờ không ngừng chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, các phong trào thi đua trên toàn địa bàn và trong mỗi đơn vị đã từng bước nâng cao chất lượng, thu hút, thúc đẩy các cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần đưa phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đi vào chiều sâu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Các khối thi đua bước đầu đã xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua thiết thực, cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cấp ủy, chính quyền cơ sở đã nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng, từ đó có những giải pháp hiệu quả khắc phục yếu kém tồn tại trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua từ cơ sở. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến đã được quan tâm xem xét, khen thưởng kịp thời… Phong trào thi đua yêu nước đã có đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của toàn huyện.

Các tập thể và cá nhân nhận Giấy khen tại Hội nghị

Hội nghị lần này đã ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của nhiều tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua khen thưởng năm 2011. Tại Hội nghị,  22 cá nhân đã được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 8 tập thể, 16 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND huyện tặng các đơn vị, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong năm 2012, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về “đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh 2012. Toàn huyện phấn đấu đưa tổng sản lượng lương thực có hạt lên 26.609 tấn; tăng hệ số sử dụng đất lên 1,76 lần; trồng mới 2.000 ha rừng; duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,9%;  giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất 5%/năm…/.

Bài trướcChợ Đồn: Tăng cường kiểm tra, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng
Bài tiếp theoChợ Đồn: Ban Chỉ huy quân sự và Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tăng cường phối hợp quản lý hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng Quân đội nhân dân