Chợ Đồn: Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2011

Năm 2011, hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp trêm địa bàn huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận ngày càng đổi mới, luôn hướng về cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, chấp hành pháp luật, từng bước góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Đặc biệt, trong Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, Uỷ ban MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp tổ chức hiệp thương lựa chọn đại biểu ứng cử; xây dựng kế hoạch tiếp xúc, gặp gỡ cử tri với người ứng cử đảm bảo theo quy định; chuẩn bị tốt mọi điều kiện để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, tăng cường củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động luôn được Uỷ ban MTTQ từ cấp huyện đến cơ sở duy trì thực hiện có hiệu quả.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên theo sát các hoạt động tôn giáo trên địa bàn; phối hợp tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Vì người nghèo”.

Để công tác Mặt trận trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, Hội nghị lần này đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho hoạt động trong năm 2012. Trong đó: Phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; 80 – 90% hộ gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hoá, tỷ lệ được công nhận đạt 70%;   20 – 30% thôn, bản, tổ phố đăng ký danh hiệu Làng văn hoá, cuối năm xét đạt 25% trở lên (so với số đăng ký).

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2012 của huyện./.

Bài trướcChợ Đồn: Kết quả Cuộc vận động “Xe đạp giúp bạn đến trường ”
Bài tiếp theoChợ Đồn: Tổng kết công tác Y tế – Dân số – KHHGĐ năm 2011