Chợ Đồn: Hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy lần thứ 10 (Khoá XIX)

Trong 9 tháng đầu năm 2012, Đảng bộ và nhân dân huyện Chợ Đồn đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ. Trong sản xuất nông nghiệp: Cây lúa vụ xuân, toàn huyện gieo cấy được trên 1.580ha, vụ mùa thực hiện được trên 2.500ha; cây ngô vụ xuân trồng được trên 1.300ha, vụ mùa trên 600ha.

Từ đầu năm đến nay, chính quyền các địa phương đã tích cực chỉ đạo nhân dân phòng, chống rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm kéo dài từ cuối năm 2011 đến đầu tháng 3/2012, toàn huyện có 57 gia súc bị chết. Thời điểm cuối tháng 7, đầu tháng 8/2012, dịch Cúm gia cầm (H5N1) xuất hiện tại thị trấn Bằng Lũng, xã Yên Thượng và xã Đông Viên. Toàn huyện đã phải tiến hành tiêu hủy trên 2.300 con gia cầm.

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 10

 Thời gian qua, các địa phương đã thực hiện có hiệu quả các phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, các mô hình, chương trình khuyến nông – khuyến lâm. Ngành Nông nghiệp huyện đã tổ chức cấp giống quýt và hồng không hạt cho trên 82ha, cấp 100 lợn nái móng cái cho các hộ gia đình. Thực hiện công tác trồng rừng năm 2012, huyện Chợ Đồn đã tập trung chỉ đạo người dân thực hiện trồng mới được trên 1.580ha, đạt 79% kế hoạch.

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, chính quyền huyện Chợ Đồn cũng thường xuyên tăng cường công tác quản lý tài nguyên, lâm sản, khoáng sản; quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, thu, chi ngân sách. Tính đến ngày 15/10, toàn huyện thu ngân sách được trên 37 tỷ đồng, đạt 69,6% kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, xã hội được quan tâm thực hiện; chất lượng đào tạo các bậc học được củng cố; công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Hiện nay, các xã trong huyện tiếp tục thực hiện xây dựng đồ án, đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển kinh tế – xã hội của địa phương vẫn còn những hạn chế nhất định. Tỷ lệ tiêm phòng gia súc gia cầm đạt thấp so với kế hoạch. Tỷ lệ đăng ký và thực hiện trồng rừng không đảm bảo. Tiến độ lập đồ án, đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới còn chậm. Tình hình khai thác, tàng trữ, vận chuyển trái phép lâm sản, khoáng sản còn diễn biến phức tạp. Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch; tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình 135 còn chậm; tình hình tai nạn giao thông tăng, tệ nạn ma tuý, trộm cắp tài sản, đánh bạc diễn biến phức tạp…

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại, trong 3 tháng cuối năm, Huyện uỷ Chợ Đồn tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2012.

Bên cạnh việc tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2012, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn còn  đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ chính trị (Khoá X) về “Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/1/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đánh giá tình hình thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo từ năm 2007 đến nay và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2012 – 2015./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn: Tăng cường các giải pháp thu ngân sách 3 tháng cuối năm
Bài tiếp theoBí thư Tỉnh uỷ kiểm tra tình hình sâu ong hại cây mỡ tại huyện Chợ Đồn