Chợ Đồn: Học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

   

     

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.    

Theo kế hoạch của Huyện ủy Chợ Đồn, sau khi kết thúc đợt học tập, các đồng chí cán bộ, đảng viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân, nội dung tập trung  về thực trạng trên địa bàn, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của mỗi cá nhân với quá trình phát triển kinh tế-xã hội đảm quốc phòng –an ninh, xây dựng đảng, củng cố chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể./. 

Bài trướcHội đồng nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 3
Bài tiếp theoChợ Đồn gặp mặt, biểu dương người uy tín năm 2016