Chợ Đồn hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

 Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác của

Khối MTTQ và các Đoàn thể huyện Chợ Đồn

Sau khi hội nghị hiệp thương lần 1 ở các cấp, huyện Chợ Đồn đã có 9 ứng cử viên HĐND tỉnh, 66 ứng cử viên HĐND huyện và 782 ứng cử viên HĐND xã, thị trấn. Các đơn vị địa phương đã tổ chức xong các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban thường trực Ủy ban MTTQ. Theo đánh giá của Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Đồn, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, đều đảm bảo đúng luật, đúng tiến độ,  không khí tại các hội nghị đều dân chủ, thẳng thắn, xây dựng. Cử tri được đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử. Qua các hội nghị không có ý kiến nào đề nghị phải xem xét các vụ việc, vấn đề đối với người ứng cử./.

Bài trướcChợ Đồn chú trọng xây dựng chính quyền điện tử
Bài tiếp theoChợ Đồn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 48 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn