Chợ Đồn hoàn thành rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

 

 Môi trường xanh, sạch đẹp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống

tại các khu dân cư trên địa bàn huyện

Kết quả rà soát: Tổng số hộ toàn huyện là 13.083 hộ (hộ dân tộc thiểu số là 12.038 hộ, chiếm tỷ lệ 92,01%); Tổng số hộ nghèo là 1.976 hộ, tỷ lệ hộ nghèo 15,10%; Số hộ nghèo dân tộc thiểu số  là 1.888 hộ, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên tổng số hộ nghèo là 95,55%).

Qua rà soát đã phân định được các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cụ thể: Có 08 xã khu vực III (xã Đại Sảo; xã Yên Phong; xã Tân Lập; xã Bình Trung; xã Bản Thi; xã Bằng Phúc; xã Xuân Lạc; xã Yên Mỹ), có 01 xã khu vực II (Xã Nam Cường); có 11 xã khu vực I (Xã Quảng Bạch; xã Ngọc Phái; xã Bằng Lãng; xã Lương Bằng; xã Yên Thịnh; xã Yên Thượng; xã Đồng Lạc; xã Nghĩa Tá; xã Đồng Thắng; xã Phương Viên và thị trấn Bằng Lũng);

Thôn đặc biệt khó khăn: Có 75/288 thôn cụ thể: xã Đại Sảo có 6/7 thôn; xã Yên Phong có 11/17 thôn; xã Tân Lập có 4/8 thôn; xã Bình Trung có 8/15 thôn; xã Bản Thi có 7/8 thôn; xã Bằng Phúc có 7/9 thôn; xã Xuân Lạc có 10/14 thôn; xã Yên Mỹ có 7/8 thôn, Xã Nam Cường có 3/10 thôn; Xã Quảng Bạch có 2/8 thôn; xã Bằng Lãng có 1/10 thôn; xã Lương Bằng có 1/15 thôn; xã Yên Thịnh có 1/10 thôn; xã Nghĩa Tá có 1/9 thôn; xã Đồng Thắng có 3/22 thôn và thị trấn Bằng Lũng có 3/25 thôn, tổ.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Ban Dân tộc tỉnh xem xét, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 của huyện Chợ Đồn./.

Bài trướcHội nghị tổng kết công tác nông lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
Bài tiếp theoChợ Đồn thực hiện sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ