Chợ Đồn hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

 Toàn huyện đã có 91/203 nhà văn hóa cấp thôn được đầu tư xây mới khang trang

Cuối năm 2019, huyện Chợ Đồn đã có 03 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Rã Bản, Đông Viên, Yên Thượng, hoàn thành mục tiêu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tháng 3/2020, sau khi xã Rã Bản và Đông Viên sát nhập thành xã Đồng Thắng, huyện còn có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, UBND huyện Chợ Đồn đã lựa chọn bổ sung xã Nghĩa Tá để phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện đã tích cực, quyết liệt trong chỉ đạo, cùng với sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Tá, đến hết tháng 12/2020, xã Nghĩa Tá cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đủ điều kiện trình hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến hết năm 2020, bình quân toàn huyện đạt 12,8 tiêu chí/xã; Có 03 xã đạt 19 tiêu chí là Đồng Thắng, Yên Thượng, Nghĩa Tá; có 14 xã đạt 10-14 tiêu chí ( TC)  là Bằng Lãng (14TC), Phương Viên (13TC), Ngọc Phái (13TC), Quảng Bạch (12TC), Đồng Lạc (13TC), Yên Thịnh (13TC), Nam Cường (12TC), Lương Bằng (13TC), Yên Mỹ (11TC), Yên Phong (13TC), Bản Thi (11TC), Bình Trung (10TC), Bằng Phúc (11TC), Đại Sảo (10TC); có 02 xã đạt 5-9 tiêu chí là Tân Lập (9TC), Xuân Lạc (9TC) và không còn xã dưới 5 tiêu chí.

 Hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ cho các dự án PTSX thuộc Chương trình

MTQG xây dựng NTM góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

Nhờ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Chợ Đồn đã có nhiều đổi mới. Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân; tính dân chủ và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy. Huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội, đặc biệt là sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân. Với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn đã đề ra mục tiêu cho giai đoạn 2021-2025 là có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân toàn huyện đạt 15 tiêu chí/xã và không còn xã dưới 10 tiêu chí./.

Bài trướcHội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Bài tiếp theoHội nghị tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021