Chợ Đồn hoàn thành gieo cấy lúa mùa năm 2020

 Người dân thôn Pác Cuồng, xã Yên Thịnh gieo cấy lúa mùa

Để tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2020, UBND huyện ban hành tại Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 phê duyệt phương án sản xuất vụ mùa năm 2020 và Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 9/7/2020 ban hành Phương án quản lý vi sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ mùa năm 2020, theo đó: Kế hoạch sản xuất cây lúa vụ mùa với diện tích là: 2.450 ha, năng xuất 49 tạ, sản lượng 12.270 tấn. Huyện tập trung chỉ đạo sử dụng giống bao thai, lúa nếp (khẩu nua phái, khẩu nua lếch) là những giống có thời gian sinh trưởng trên 140 ngày; Về thời vụ canh tác đối với lúa mùa chính vụ, gieo mạ xong trước 30/6, kết thúc cấy trước 30/7 dương lịch, tuổi mạ cấy 25-30 ngày (trường hợp muộn nhất hoàn thành cấy trước tiết Lập thu – 7/8/2020), cụ thể:

Đối với trà lúa mùa sớm tại xã Bằng Phúc gieo cấy được 208 ha, thời điểm này ở giai đoạn kết thúc đẻ nhánh, bà con đang tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. Trà lúa chính vụ diện tích gieo cấy đến thời điểm hiện tại ước đạt 100% diện tích = 2.242 ha, cơ bản bà con nông dân thực hiện gieo cấy lúa đúng khung thời vụ theo chỉ đạo của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn.

Theo phương án sản xuất nông lâm nghiệp vụ mùa, bên cạnh cây trồng chính là lúa nước. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng thời kế hoạch giao đối với những cây trồng khác như: Cây ngô, diện tích 400ha; Cây chất bột (cây khoai lang 37 ha, cây khoai môn 40 ha); Cây cây lạc 45ha; duy trì chăm sóc và bảo vệ diện tích cây ăn quả hiện có và diện tích trồng cây màu các loại. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc, quản lý vi sinh vật gây hại, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020 tại Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Chợ Đồn./.

Bài trướcCác hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2020
Bài tiếp theoCụm thi đua 8 huyện, thành phố sơ kết công tác thi đua những tháng đầu năm 2020