Chợ Đồn gieo trồng được hơn 213 ha cây trồng vụ Đông

 Người dân xã Phương Viên chăm sóc cây khoai tây vụ Đông

(Nguồn ảnh: Kim Túy)

Theo thông tin của ngành chuyên môn: Các cây trồng vụ Đông được Ủy ban nhân dân huyện giao kế hoạch cho 20/20 xã, thị trấn, đến nay thực hiện 213,2 ha/210 ha đạt 101,5% kế hoạch cụ thể: Khoai lang:10 ha, đạt 25% kế hoạch; Khoai tây: 21,2 ha, đạt 100,6% kế hoạch; Rau các loại: 180 ha, đạt 100% kế hoạch, cây kiệu 02 ha đạt 100% kế hoạch. Cây rau đang thu hoạch và tiếp tục trồng vụ Xuân ước năng xuất đạt 120 tạ/ha, sản lượng ước đạt 2.160 tấn. Cây khoai tây tập trung trồng tại xã Phương Viên, cây kiệu tập trung trồng tại xã Ngọc Phái. Hiện tại các cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Cây thuốc lá giao 10 ha người dân xã Bằng Phúc đang thực hiện trồng.

Để hoàn thành mục tiêu gieo trồng và nâng cao chất lượng, sản lượng cây trồng vụ Đông 2020 – 2021, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ cây trồng để phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời sâu, bệnh hại. Đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống rét cho cây trồng trong thời điểm rét đậm rét hại theo khuyến cáo và các biện pháp kỹ thuật của cơ quan chuyên môn./.

Bài trướcHoạt động UBND huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2016 – 2021
Bài tiếp theoGiai đoạn 2016 – 2020 huyện Chợ Đồn trồng rừng được 5.466ha