Chợ Đồn gặp mặt, biểu dương người uy tín năm 2016

 

 Toàn cảnh buổi gặp mặt

 

 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND huyện, phòng Dân tộc đã thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của huyện, tình hình thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước tại địa phương. Theo đó, từ đầu năm tới nay, việc thực hiện các chính sách dân tộc đã được triển khai một cách đồng bộ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong huyện…Các vị đại biểu cũng đã được chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hoạt động xã hội và các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ma Thị Na, phó Bí thư TT Huyện ủy đã biểu dương những nỗ lực của người có uy tín trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương. Đồng chí mong muốn người có uy tín tiếp tục tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tích cực phòng, chống các hủ tục, lạc hậu tại địa phương; cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng đấu tranh kịp thời với các loại tội phạm,…

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 18 người có uy tín tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016./. 

 

Bài trướcChợ Đồn: Học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12
Bài tiếp theoGặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số