Chợ Đồn gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu năm 2020

 Các đại biểu người có uy tín tham dự hội nghị

Huyện Chợ Đồn hiện có 228 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là những người lớn tuổi, đã nghỉ hưu hoặc đang công tác tại các thôn, tổ dân phố; người có kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh.Trong năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền của địa phương với đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu tro công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững; vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của các dân tộc; kịp thời phát hiện thông báo giúp chính quyền đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật, tuyên truyền đạo trái phép; giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng… Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ, thảo luận về cách làm hay và cả những trăn trở trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chính sách, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng nông thôn mới…

  Người có uy tín tiêu biểu trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị

Cùng với sự ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của người có uy tín vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn, tại hội nghị, đồng chí Ma Thị Na – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, của huyện đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí  cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và người có uy tín nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào. Đồng chí mong muốn đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò tích cực, nêu gương đi đầu trong các phong trào ở địa phương, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân  phát triển KT-XH  góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.Nhân dịp này, UBND huyện Chợ Đồn đã tặng giấy khen cho 34 cá nhân là người có uy tín có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, góp phần củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện năm 2020.

Bài trướcKỳ họp thứ 15, HĐND huyện Chợ Đồn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân