Chợ Đồn duy trì và nâng cao các tiêu chí đối với cơ sở giáo dục mầm non đạt trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích

 Các cháu mẫu giáo 5 – 6 tuổi Trường mầm non Yên Nhuận xem tranh truyện tại

góc Thư viện thân thiện của bé (nguồn ảnh Ma Thị Hiệp – Phòng GĐ&ĐT)

Năm học 2019-2020 huyện Chợ Đồn có 3.206 trẻ được chăm sóc, nuôi, dạy tại 21 cơ sở giáo dục mầm non. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu cho UBND huyện các nội dung theo thẩm quyền và chỉ đạo trường mầm non thực hiện tốt nhiệm vụ năm học bằng các văn bản cụ thể của từng nội dung nhằm đổi mới, nâng cao công tác quản lý, chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ, ứng dụng công nghệ thông tin điện tử để hỗ trợ trong công tác dạy và học, phòng, chống dịch bệnh Covd-19.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, khi trẻ được chăm sóc, nuôi, dạy tại cơ sở giáo dục mầm non, các trường mầm non trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích (viết tắt là PCTNTT) trong năm học theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: Nhà trường có Ban chỉ đạo công tác y tế trường học, hàng năm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích của nhà trường. Có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công tác y tế trường học, được tập huấn để thực hiện tốt các hoạt động sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích. Giáo viên, cán bộ công nhân viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ; Môi trường xung quanh trường an toàn và có hiệu quả; Giảm được các yếu tố nguy cơ gây thương tích cho trẻ trong nhà trường  (80 % nội dung theo bảng kiểm trường học an toàn được đánh giá là đạt); Trong năm không có trẻ bị tử vong hay bị thương tích nặng phải nằm viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong trường.

Bà Hà Thị Tuyết, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn cho biết: Đối với việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các năm học theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo duy trì các kết quả đã đạt được từ những năm trước. Từ năm 2016, theo Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 5/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Chợ Đồn, để thực hiện hiệu quả theo chỉ đạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường nghiên cứu rà soát các chính sách, tiêu chuẩn, liên quan đến PCTNTT cho trẻ, xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn các trường học; lam tốt công tác tuyên truyền đến các phụ huynh, cộng đồng dân cư đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, giáo viên nhân viên các trường mầm non về công tác PCTNTT; Thực hiện các tiêu chuẩn của an toàn mô hình PCTNTT cho trẻ em; đánh giá nhân rộng các mô hình “ngôi nhà an toàn”, “trường học an toàn”,  “cộng đồng an toàn” các mô hình an toàn khác tại các trường học; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai phòng ngừa, can thiệp các loại tai nạn thương tích trẻ em như phòng chống đuối nước, an toàn khi tham gia giao thông, hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn tại gia đình.

 Các cháu mẫu giáo 4-5 tuổi Trường mầm non thị trấn Bằng Lũng trải nghiệm làm Phở Cuốn

phục vụ bữa ăn chiều (nguồn ảnh Ma Thị Hiệp – Phòng GĐ&ĐT)

Ghi nhận sự nỗ lực trong việc duy trì xây dựng và Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích của các trường mầm non trên địa bàn. Ngày 24/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn ban hành Quyết định số 2054/QĐ-UBND công nhận 21 trường mầm non trên địa bàn huyện đạt trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích năm học 2019- 2020 (đạt 100% các trường). Đồng thời giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trường Mầm non đạt trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích năm học 2019-2020 xây dựng kế hoạch để duy trì trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích và nâng cao các tiêu chí đã đạt được./.

Bài trướcTập huấn Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020
Bài tiếp theoTọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo