Chợ Đồn đổi mới, linh hoạt trong công tác Tuyên giáo

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Đồn đã chủ động, linh hoạt, đổi mới phương thức hoạt động. Tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc  thực hiện nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị – xã hội của địa phương.

Tổ chức các Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết theo hình thức trực tuyến là một trong những đổi mới của công tác Tuyên giáo trong thời gian qua.
Trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; các cơ quan thông tin, tuyên truyền của huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng; các sự kiện thời sự, chính trị quốc tế, trong nước, tỉnh, huyện.
Tập trung tuyên truyền việc triển khai kịp thời việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh theo các hình thức phù hợp như tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tuyên truyền gương “Người tốt – Việc tốt”, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã; Cổng Thông tin điện tử huyện; qua thư điện tử, tạo lập các trang fanpage, nhóm Zalo,… Kết quả các hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 tuyên truyền các lĩnh vực trên Cổng Thông tin điện tử huyện được 98 văn bản; gần 200 tin, bài; tuyên truyền trên sóng phát thanh huyện được trên 450 tin, bài.
Song song với đó, huyện cũng duy trì các hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, công tác viên Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện để thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang fanpage, group, tài khoản mạng xã hội, tài khoản giả mạo đăng tải các thông tin sai trái, sai sự thật trên không gian mạng; đăng tải tin, bài, chia sẻ, quản lý và duy trì hoạt động trang Fanpage “ATK Chợ Đồn” của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện; phối hợp theo dõi các trang facebook “Công an Chợ Đồn”, trang facebook  “Chợ Đồn mến yêu”…

Tổ chức các Hội thi Báo cáo viên nhằm nâng cao năng lực chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.
Công tác tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng được triển khai kịp thời, tích cực. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tham mưu ban hành quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ huyện, giai đoạn 2020-2025; xây dựng ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; thường xuyên duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo quy chế hoạt động. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đội ngũ báo cáo viên thường xuyên đi cơ sở, đến thôn, bản phối hợp phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tăng cường đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và phát hiện các vấn đề nhạy cảm, phức tạp.
Công tác thông tin đối ngoại thường xuyên được các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện như: tập trung quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh, con người, văn hóa các dân tộc huyện Chợ Đồn với nhiều hình thức phong phú thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo, định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn. Công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm chỉ đạo; công tác khoa giáo phối hợp với các đơn vị, ngành khối khoa giáo trong tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo. Công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn huyện luôn được quan tâm và chỉ đạo nhằm bồi dưỡng cập nhật những thông tin, kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cụ thể  06 tháng đầu năm 2022, Trung tâm chính trị huyện đã mở 04 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 211 học viên.
Đồng chí Ma Đình Tuyến – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết: thời gian tới để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo huyện uỷ Chợ Đồn sẽ bám sát và kịp thời định hướng từng cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện diễn ra tại địa phương, đặc biệt là các quy định phòng, chống dịch Covid -19. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết; chủ động phát hiện, lan tỏa các tấm gương điển hình, tiêu biểu trong mọi lĩnh vực. Đồng thời, thường xuyên rà soát các thông tin trái chiều để đấu tranh, phản bác, phối hợp xử lý những thông tin sai phạm.
Tác giả: Nông Đuổng

 

 

 

 

Bài trướcTài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bài tiếp theoĐảng bộ phòng Giaó dục và Đào tạo huyện tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tuần tháng 8 năm 2022