Chợ Đồn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

 Biểu dương, khích lệ nhân dân thi đua thực hiện tốt phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Từ cụ thể mục tiêu và giải pháp

Ðể phong trào phát huy hiệu quả, từng bước lan tỏa trong đời sống nhân dân, hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện  Chợ Đồn đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện trong đó, tập trung đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Với đặc thù là huyện miền núi, nhiều đồng bào dân tộc, trình độ dân trí không đồng đều nên công tác tuyên truyền luôn được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng. Như tuyên truyền qua hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể; băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống đài phát thanh của huyện, xã; các buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao… Nhờ đó nâng cao nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về vai trò, mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Ðặc biệt, tại mỗi thôn bản, tổ dân phố đều thành lập được các ban vận động phong trào để tổ chức phổ biến, quán triệt cho nhân dân nắm vững các quy định, tiêu chuẩn của gia đình văn hóa, thôn bản, tổ dân phố văn hóa, thường xuyên nhắc nhở và giám sát các hộ thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng.

Trong quá trình thực hiện phong trào, căn cứ vào điều kiện thực tế của mỗi xã, huyện giao chỉ tiêu cụ thể về xây dựng gia đình, thôn, bản văn hóa cho phù hợp với từng địa phương; lồng ghép nội dung của phong trào với các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tổ chức cho các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa… Ðồng thời, thường xuyên hướng dẫn cán bộ văn hóa xã, cán bộ phụ trách phong trào tại các thôn bản, khu dân cư nắm vững nội dung thực hiện xây dựng đời sống văn hóa; tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ xây dựng các tiêu chí văn hóa, gia đình văn hóa; quy trình xây dựng, kiểm tra, thẩm định, đánh giá kết quả danh hiệu văn hóa hàng năm. Mặt khác, huyện tăng cường công tác kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động triển khai thực hiện phong trào tại cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham gia xây dựng quy ước, hương ước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Từ đó, từng bước xóa bỏ những hủ tục lãng phí, hạn chế tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống… đồng thời khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Chủ trương đi vào thực tiễn

Tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Chợ Đồn thời gian qua đã đạt những quả đáng ghi nhận.  Tổng kết 20 năm xây dựng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” toàn huyện  có 148.471 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hoá”,  1.216 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhân đạt chuẩn văn hoá và 107 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhân đạt chuẩn văn hoá 02 năm lần đầu, 1.303 lượt khu dân cư được công nhận “Khu dân cư văn hóa”; có nhiều Khu dân cư được công nhận đạt Khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục như: Khu dân cư thôn Nà Loọc,  xã Bằng Lãng;  Khu dân cư thôn Nà Cà. xã Nghĩa Tá; Khu dân cư thôn Nà Khuốt, xã Yên Thượng; Khu dân cư tổ 2B, thị trấn Bằng Lũng.. Toàn huyện có  219/228 thôn tổ có nhà văn hóa thôn trong đó có 78 nhà văn hóa thôn tổ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch. Có 7/20 xã, thị trấn có nhà văn hóa xã (Bình Trung, Bản Thi, Đồng Thắng, Yên Thượng, Nghĩa Tá, Yên Thịnh, Bằng Lãng) trong đó có 5 nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch đó là nhà văn hóa các xã: Đồng Thắng, Yên Thượng, Nghĩa Tá, Yên Thịnh, Bằng Lãng. Trên địa bàn huyện có  5 nhà thi đấu cầu lông; 2 sân quần vợt; 7 sân bóng chuyền da; 25 sân bóng chuyền hơi và 01 sân bóng đá mi ni; 03 bể bơi ( của doanh nghiệp, tư nhân đầu tư). Có tổng số 27 Câu lạc bộ Thể dục, Thể thao (gồm Câu lạc bộ  của các môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bơi lặn, Quần vợt, CLB Dưỡng sinh, Thể dục thể hình…) số người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên tăng lên theo từng năn. Từ 15% năm 2010, 22% năm 2015 tăng lên 30% vào năm 2019; Số gia đình tập luyện thể dục, thể thao từ 3% năm 2010; 8,2% năm 2015 và 13% năm 2019. Số giải TDTT cấp xã, thị trấn hàng năm mỗi đơn vị tổ chức được từ 2 giải thể thao trở lên; cấp huyện bình quân mối năm tổ chức được 05 giải TDTT trở lên…

  Các hoạt động thể thao được phát triển mạnh ở cơ sở.

Phong trào đã tác động tích cực, làm cho ý thức cộng động làng xóm đựơc tăng lên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ phố đề ra và đặc biệt là thực hiện tốt các tiêu chí của thôn văn hoá. Từ việc thực hiện tốt tiêu chí xây dựng làng văn hoá, cho nên nhiều thôn, bản, Tổ, phố luôn giữ được cảnh quan môi trường sạch, đẹp, đường làng, ngõ xóm, các hộ gia đình đều thực hiện ăn, ở hợp vệ sinh, nhiều gia đình đã có đủ 3 công trình hợp vệ sinh theo chuẩn của Bộ Y tế, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, trẻ trong độ tuổi đều được đi học đạt 100%, trẻ em trong độ tuổi, phụ nữ có thai được tiêm chủng đủ các loại vacxin theo định kỳ; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhân dân được chủ động trao đổi, thảo luận, bàn bạc tất cả các vấn đề liên quan đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Thông qua các hoạt động của Cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo từng năm. Các khu dân cư đã huy động người dân đóng góp tiền, ngày công lao động cùng nguồn vỗn hỗ trợ của Nhà nước đã thực hiện mở đường giao thông liên thôn, liên xã, tu sửa cầu cống, xây dựng nhà họp thôn. Đến nay đã có 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số xã có đường nhựa, đường bê tông đến trung tâm xã, hơn 90% số thôn có đường cho xe máy, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

Bà Hà Thị Tuyết – Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Đồn nhìn nhận: Trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, người dân ở nhiều địa phương đã chủ động hưởng ứng thực hiện rất hiệu quả, có nhiều cách làm hay góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Kết quả thể hiện bằng những đổi thay tích cực về diện mạo nông thôn, đời sống người dân. Ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh, vun đắp tình làng nghĩa xóm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng lan tỏa. Các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển bền vững, xây dựng nông thôn thêm giàu đẹp./. 

Bài trướcTổ chức thành công môn Cầu lông, Quần vợt trong chương trình Đại hội TDTT cấp huyện
Bài tiếp theoChợ Đồn chuẩn bị các điều kiện triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em