Chợ Đồn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật

 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp cho nhân dân thị trấn Bằng Lũng.

Xác định việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân là một trong những yếu tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội một cách hiệu quả và bền vững,  huyện Chợ Đồn đã lựa chọn nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng địa bàn và đối tượng tuyên truyền. Theo số liệu của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2017 -2021, thông qua các hội nghị, cuộc họp hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng,  toàn huyện đã tổ chức được gần 2000 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với trên 83.000 lượt người tham dự, lắng nghe. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật được xây dựng phù hợp với từng thôn, bản và các đối tượng đặc thù như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật dân sự, các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, kế hoạch hoá gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật người cao tuổi, Luật trẻ em, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật dân sự… Ngoài ra, cấp huyện và các xã thị trấn đã tổ chức cấp phát miễn phí 24.363 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân; tổ chức 13 cuộc thi thu hút gần 500 lượt người tham gia tìm hiểu về pháp luật; Phối hợp với các cơ quan truyền thông của địa phương tuyên truyền trên 1100 lượt các nội dung tin bài phổ biến giáo dục pháp luật đến từng thôn bản. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn còn tham mưu cho Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã thị trấn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Hướng mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng và các phong trào vận động nhân dân chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới. Lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế thông tin tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. 

Với những biện pháp đồng bộ và thiết thực, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện Chợ Đồn từng bước đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

Bài trướcATK Chợ Đồn – “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng
Bài tiếp theoChợ Đồn có trên 1.500 người tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng dịch Covid-19