Chợ Đồn đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục giáo dục pháp luật cho người dân vùng cao

 

 Đồng bào Mông thôn Pù Lùng II, xã Xuân Lạc

đọc và nghiên cứu các chính sách về dân tộc  

 

Tham gia một buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cùng bà con dân tộc Mông tại thôn Pù Lùng II, xã Xuân Lạc mới cảm nhận rõ việc tuyên truyền chính sách, pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa thiết thực, từ chỗ đồng bào không hiểu giờ đã biết mình cần phải làm gì để không vi phạm pháp luật. Với trình độ dân trí thấp bà con chưa quan tâm nhiều các chương trình, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước nên dễ dàng tin và bị kẻ xấu lợi dụng. Ông Dương Văn Vàng cho biết những thế hệ như ông trước đây không được học hành nên không hiểu nhiều về pháp luật, chỉ biết quanh năm, suốt tháng lên nương trồng ngô, trồng lúa. Thế nên giờ được đi nghe tuyên truyền, pháp luật do huyện, do xã tổ chức mới thấy việc mình cần làm và việc mình không nên làm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân là một trong những yếu tố quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế một cách hiệu quả và bền vững. Khi có kế hoạch của huyện Chợ Đồn và xã Xuân Lạc về việc tổ chức các buổi tuyên truyền chính sách, pháp luật tại thôn, Các ban, đoàn thể của thôn Pù Lùng II đã thông báo và vận động bà con đến tham gia. Thôn Pù Lùng II, xã Xuân Lạc hiện nay có tổng số 66 hộ thì tại các buổi tuyên truyền thường xuyên có khoảng 90% các hộ tham gia, bà con chăm chú lắng nghe các báo cáo viên trình bày các Thông tư, Nghị định của Chính phủ, những chính sách ưu đãi dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

 Ông Dương Văn Hầu, trưởng thôn Pù Lùng II, xã Xuân Lạc cho biết: đồng bào Mông trình độ dân trí thấp nên hiểu biết về chính sách, pháp luật còn ít. Bà con mong muốn thời gian tới được tham gia nhiều hơn các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn cách trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao kiến thức, từ đó nâng cao hiểu biết về pháp luật để không vi phạm pháp luật.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến vùng đồng bào dân tộc thiếu số, huyện Chợ Đồn cũng lựa chọn nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng địa bàn và đối tượng tuyên truyền. Tổng số toàn huyện có 242 thôn, tổ thì nay đã thành lập được các tổ hòa giải; tủ sách của các xã cũng đã trang bị các cuốn sách pháp luật.Theo thống kê tính đến hết tháng 9 năm 2014, Phòng Tư pháp huyện đã mở được 03 lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho 125 người tại 03 xã. Thông qua đội ngũ hòa viên này sẽ nâng cao hiệu quả trong việc  vận động quần chúng nhân dân bài trừ các hủ tục, sống theo nếp sống văn minh, nâng cao hiểu biết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Bên cạnh đó, huyện cũng phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến người dân. Hàng năm, Phòng dân tộc huyện phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nội dung chủ yếu về Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống Ma túy, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Giao thông đường bộ… và công tác dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2014, thực hiện công tác ngăn chặn, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo 20, thực hiện chọn tuyên truyền điểm tại các thôn đồng Mông có nguy cơ theo tổ chức Dương Văn Mình. Từ đầu năm 2014 đến này đã tổ chức tuyên truyền được tại 4 thôn: Vằng Doọc, Khuổi đẩy xã Bình Trung và Khuổi Sáp, Pù lùng I, II xã Xuân Lạc thu hút hàng trăm người dân tham gia.

 Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục góp phần  nâng cao sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện./.

Bài trướcHội người cao tuổi xã Bằng Lãng làm theo lời Bác
Bài tiếp theoXã Quảng Bạch nỗ lực trong công tác phòng chống thiên tai