Chợ Đồn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đợt 2

 Cử tri thôn Tủm Tó, xã Bằng Lãng nghiên cứu tiểu sử của

các ứng cử viên HĐND các cấp ( Ảnh Hà Tuyết)

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được tiến hành 3 đợt: đợt 1 từ tháng 1.2021, cao điểm tháng 4.2021. Đợt 2 từ tháng 4.2021 đến ngày bầu cử 23.5.2021. Đợt 3 là từ sau ngày bầu cử 23.5.2021. Trong đợt 2, bước vào tháng 4, huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tập trung vào các nội dung như: tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật,…; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là dịch bệnh Covid-19. 

Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện,…); Tuyên truyền động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử để bầu những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.  Tích cực phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời và chính xác quá trình diễn ra bầu cử; Kịp thời phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và Nhân dân tham gia bầu cử. 

Ngoài các nội dung trên, công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, băng zôn, cơ gấp, qua loa truyền thanh, xe lưu động tiếp tục được huyện cũng như Tiểu ban tuyên truyền các xã, thị trấn tập trung thực hiện, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân cả nước trong Ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.

Bài trướcChợ Đồn tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19
Bài tiếp theoỦy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch covid-19