Chợ Đồn đẩy mạnh trùng tu tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử trên địa bàn

Trong lịch sử, ATK – Chợ Đồn là vùng đất gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh đạo Trung ương trong thời gian từ năm 1947 đến 1952. Hầu hết cơ quan Trung ương đã đóng ở huyện như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan Vô tuyến điện, Nha kỹ thuật quân sự, Trường Quân chính, Xưởng quân giới, Xưởng in báo Cứu Quốc, Trạm phẫu thuật quân y… Năm 2016, quần thể di tích lịch sử ATK Chợ Đồn được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích cấp Quốc gia đặc biệt, đây là tiềm năng, lợi thế của huyện trong việc bảo tồn và và phát huy các giá trị của di tích.

 Đoàn Cựu chiến binh Bệnh viện phổi Trung ương đến thăm và chụp ảnh lưu niệm

tại Khu di tích lịch sử Bản Ca, xã Bình Trung.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và khai thác hiệu quả các giá trị lịch sử của các điểm di tích, huyện Chợ Đồn đã thành lập 6 ban quản lý di tích tại các xã: Bản Thi, Lương Bằng, Nghĩa Tá, Bình Trung, Phương Viên và Bằng Lãng, trùng tu tôn tạo 03 điểm di tích lịch sử cấp Quốc gia là di tích lịch sử Nà Pậu (xã Lương Bằng), Khuổi Linh (xã Nghĩa Tá), Bản Ca (xã Bình Trung) và 01 điểm di tích lịch sử cấp tỉnh Phja Tắc (Bản Nhượng, xã Bản Thi). Ngoài ra một số điểm di tích như Khau Mạ, Khuổi Linh, Nà Quân, Bản Ca và Phja Tắc đã được xây dựng tường bao bảo vệ, cắm bia ghi dấu và khoanh vùng bảo vệ. Thời gian tới huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch và các dự án để đẩy nhanh tiến độ trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các điểm di tích gắn với việc phát triển du lịch theo kế hoạch và lộ trình của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Bài trướcQuân khu 1 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn phấn đấu có thêm 13 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP trong năm 2019