Chợ Đồn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQHĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn đã đẩy mạnh thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, qua đó tạo thêm động lực cho các hợp tác xã (HTX) phát triển.

 HTX Quỳnh Trang (xã Đồng Thắng) được hỗ trợ thực hiện Dự án chuỗi liên kết nuôi lợn thịt bản địa (lợn rừng lai).
Trong năm 2020, huyện Chợ Đồn có 5 dự án thực hiện theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Kạn  trong đó từ nguồn hỗ trợ 300 đến 400 triệu đồng/dự án, các HTX đã có thêm nguồn lực lớn để phát triển sản xuất. Cụ thể, Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt lợn của HTX Thanh Tâm tại xã Bằng Phúc được triển khai với quy mô 400 con/lứa, liên kết tiêu thụ với Công ty TNHH Nam Huế, thành phố Bắc Kạn. Tham gia Dự án có 12 thành viên được hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu để phát triển chăn nuôi tại địa phương.Cũng là một dự án về chăn nuôi, Dự án chuỗi liên kết nuôi lợn thịt bản địa (lợn rừng lai) thương phẩm của HTX Quỳnh Trang được thực hiện với quy mô 400 con/chu kỳ. Đơn vị tham gia liên kết là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 366 tại tỉnh Hải Dương. Hiện nay đã thẩm định giá và cấp giống vật tư cho các hộ tham gia thực hiện.Phát huy lợi thế trong sản xuất gạo Bao thai của địa phương, Dự án liên kết sản xuất gắn với sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gạo Bao thai Chợ Đồn của HTX Hồng Luân với quy mô 20 ha/năm có 70 hộ tham gia được hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu thực hiện tại xã Tân Lập. Đơn vị liên kết tiêu thụ sản phẩm là HTX nông nghiệp sạch Huyền Hân tại thành phố Bắc Kạn.Dự án liên kết sản xuất gắn với sơ chế, chế biến tiêu thụ chè hoa vàng của HTX Hòa Thịnh được thực hiện với quy mô 4 ha tại xã Nghĩa Tá. Đơn vị tham gia liên kết là một số công ty tại Quảng Ninh, Hà Nội; hiện nay cũng đã thẩm định giá, đã cấp giống vật tư cho các hộ tham gia thực hiện.Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ chè Shan tuyết của Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và Chế biến dược liệu Ngọc Thắng được thực hiện với quy mô 11 ha/năm thực hiện tại xã Bằng Phúc, Phương Viên. Có 17 hộ dân tham gia liên kết, hiện nay đang trình thẩm định giá, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ mời thầu, đấu thầu qua mạng, sau khi hoàn thiện lựa chọn được nhà cung ứng sẽ cấp giống, vật tư cho các hộ thực hiện.Đối với các dự án thực hiện từ năm 2021, trên địa bàn huyện được phê duyệt 4 dự án trong đó 3 dự án thuộc thẩm quyền cấp huyện phê duyệt, gồm: Dự án liên kết sản xuất gắn với sơ chế, chế biến tiêu thụ sản phẩm gạo Japonica Chợ Đồn của HTX Sơn Lâm; Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ siêu thịt thương phẩm của HTX Nông nghiệp Ngọc Hải; Dự án chuỗi liên kết nuôi dê thương phẩm của HTX Việt Hoàng; Đối với Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ lợn thương phẩm siêu nạc của HTX Bánh chưng xanh… do UBND tỉnh phê duyệt  hiện  cũng đang tổ chức triển khai các bước tiếp theo.
 Theo anh Chu Quang Phúc – HTX Quỳnh Trang thôn Nà Cọ, xã Đồng Thắng thì  từ nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất cộng với phát huy nội lực, HTX đã đầu tư xây dựng , mở rộng chuồng trại chăn nuôi.  Hiện tại, trang trại của anh có tổng đàn lợn rừng khoảng 500 con, lợn giống và lợn thịt được xuất bán với giá 150.000 – 160.000 đồng/kg. Ngoài ra, anh Phúc còn nuôi thêm dúi, ngỗng, doanh thu ước đạt mỗi năm từ 2,5 – 3 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hàng chục lao động là bà con đồng bào sinh sống tại địa phương.
Đánh giá của huyện Chợ Đồn về việc triển khai  nguồn vỗn hỗ trợ  HTX theo Nghị quyết 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy các dự án được triển khai xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các HTX, doanh nghiệp nên khi thực hiện cơ bản thuận lợi và mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ tham gia liên kết và HTX tuy nhiên, do là chính sách mới nên trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều lúng túng đặc biệt là các thủ tục liên quan đến thanh quyết toán. Việc nhân rộng mô hình sản xuất còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp nên chất lượng và năng suất vật nuôi cây trồng chưa ổn định.Trong thời gian tới, huyện Chợ Đồn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh để giúp cho các HTX trên địa bàn có điều kiện tiếp cận nguồn vốn đầu tưmở rộng và liên kết tiêu thụ sản phẩm góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
 Tác giả: Hương Liễu
Bài trướcChợ Đồn tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021
Bài tiếp theoPhê duyệt kết quả xét tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2021