Chợ Đồn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 48 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

 Tiến sỹ Bàn Tuấn Năng – Viện Văn hóa Phát triển – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

tư vấn việc phục dựng bảo tồn Lễ hội Cầu mùa, mừng lúa mới gắn với Đình thờ dòng họ

tại thôn Bản Ca, xã Bình Trung

 Thực hiện Nghị quyết số 48 của HĐND tỉnh, từ  năm 2019, phòng Văn hóa Thông tin đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Đề án Quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là cơ sở để huyện tham mưu đề xuất thu hút đầu tư, quản lý, bảo tồn phát huy giá trị các di tích, theo đó một số  hoạt động nằm trong mục tiêu của đề án đã và đang được triển khai thực hiện như:  Sưu tầm tài liệu, hiện vật, thông tin có giá trị lịch sử trong địa bàn huyện; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể; tổ chức Chợ đêm quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản của địa phương, sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn; khảo sát nghiên cứu phục dựng bảo tồn Lễ hội Cầu mùa, mừng lúa mới gắn với Đình thờ dòng họ tại thôn Bản Ca xã Bình Trung; quy hoạch, tu bổ di tích  lịch sử Nà Pậu xã Lương Bằng, xây dựng kế hoạch quản lý và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Chợ Đồn…

Bà Hà Thị Tuyết – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa Thông tin huyện Chợ Đồn cho biết: ATK Chợ Đồn thuộc quần thể di tích Chiến khu Việt Bắc nơi ghi dấu ấn hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Toàn huyện có 62 điểm di tích, trong đó có 6 điểm di tích được xếp hạng cấp quốc gia; 12 điểm di tích được xếp hạng cấp tỉnh và 42 điểm di tích đã được đưa vào danh mục kiểm kê.

  Các điểm di tích thuộc quần thể ATK Chợ Đồn ngày càng thu hút du khách đến thăm quan,

ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.

Huyện Chợ Đồn xác định sẽ phát triển Khu di tích ATK Chợ Đồn thành một quần thể di tích có kiến trúc hài hòa phù hợp với tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng và thời kỳ lịch sử, có dấu ấn đặc trưng, đặc thù, gắn với thiên nhiên và văn hóa khu vực, có đường giao thông thuận tiện, kết nối liên thông với ATK Định hóa và ATK Tân Trào, tạo nên tour du lịch lịch sử để đón tiếp du khách. Đặc biệt quá trình xây dựng, phát triển sẽ đảm bảo các yếu tố nguyên gốc trong quá trình bảo tồn kiến trúc, cảnh quan, tái hiện sâu sắc các dấu ấn lịch sử vật thể và cả phi vật thể; bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa phi vật thể hiện hữu trong đời sống đồng bào các dân tộc trong khu vực như văn hóa nhà sàn, ẩm thực dân tộc, dân ca và kiến thức dân gian cổ truyền, tiếng nói, trang phục dân tộc… gắn với du lịch sinh thái để giúp du khách trải nghiệm, hình dung đời sống chiến khu xưa, qua đó vừa giáo dục truyền thống, vừa nâng cao đời sống cả vật chất và tinh thần cho cộng đồng nhân dân trong khu vực./. 

Bài trướcChợ Đồn hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bài tiếp theoCác mốc thời gian trong triển khai công tác bầu cử