Chợ Đồn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

 Đoàn viên thanh niên chung sức xây dựng Nông thôn mới

Trong những năm qua, trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình, điển hình đăng ký thực hiện “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, đảm bảo an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Ngô Văn Thể – Bí thư Chi bộ thôn Nà Cà, xã Quảng Bạch, thực hiện mô hình “Dân vận khéo” thôn Nà Cà đã đăng ký thực hiện Khu dân cư không có tệ nạn xã hội. Cùng với phong trào phát triển kinh tế, nhiều năm qua nhân dân thôn Nà Cà luôn thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Các gia đình trong thôn đã tự giác giáo dục con cháu, các thành viên chấp hành tốt chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, quy ước của địa phương. Tổ an ninh nhân dân luôn có trách nhiệm tuyên truyền, theo dõi và nắm tình hình an ninh trật tự tại thôn, để kịp thời hòa giải hoặc xử lý những vấn đề nảy sinh. Phối hợp với công an xã tổ chức tuyên truyền cho người dân tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Nhờ đó mà nhiều năm qua thôn Nà Cà không để xảy ra các vụ phạm pháp hình sự, không có người mắc tệ nạn xã hội ma túy, cờ bạc, trộm cắp.

Trao đổi với ông Hà Sĩ Thẩm, trưởng Ban dân vận huyện ủy Chợ Đồn được biết, hiện nay trên địa bàn huyện có trên 70 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” họat động có hiệu quả. Các mô hình tập trung ở các lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh – quốc phòng. Theo đó, trong phát triển kinh tế, các cấp, ngành tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; vận động những hộ có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ cho các hộ nghèo…Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, phong trào “Dân vận khéo” được triển khai gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,“Gia đình 5 không, 3 sạch”, đoạn đường tự quản, ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tình thương … cùng các hoạt động tương thân, tương ái; chăm lo giúp đỡ người nghèo. Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều gia đình đã hiến đất, góp công làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, làm lò đốt rác và các công trình phúc lợi, công cộng đạt hiệu quả.

 Xã Nghĩa Tá thực hiện mô hình dân vận khéo về trồng, chăm sóc và khai thác lá dong

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” thời gian tới, Huyện ủy đã ban hành kế hoạch số 97–KH/HU về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả phong trào Dân vận khéo” giai đoạn 2018 – 2020. Theo  đó, 100% đơn vị, địa phương, tổ chức Đảng trong huyện phổ biến, tuyên truyền và có kế hoạch tổ chức, thực hiện phong trào tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. 100% các xã, thị trấn có mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; trong đó đối với các xã yêu cầu phải xây dựng, duy trì có hiệu quả ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng Nông thôn mới. 100%  cơ quan, đơn vị công sở các cấp thực hiện phong trào và có ít nhất 01 mô hình “Dân vận khéo” được triển khai, duy trì có hiệu quả. 100% mô hình được rà soát, đánh giá, tuyên truyền nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 80% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng về thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Triển khai hiệu quả Đề án sẽ từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong trào thi đua “Dân vận khéo.” Góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

Bài trướcHội nghị ủy viên UBND huyện Chợ Đồn mở rộng
Bài tiếp theoChợ Đồn tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng