Chợ Đồn đẩy mạnh phát triển kinh tế theo mục tiêu tăng trưởng

Nhờ những chủ trương, chính sách và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội đúng hướng,  phù hợp với thực tế địa phương, bên cạnh đó là sự nỗ lực, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc, trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế huyện Chợ Đồn tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực.

 Người dân xã Phương Viên khai thác lâm sản gỗ rừng trồng.
Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội, cấp ủy, chính quyền huyện Chợ Đồn đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tác động của dịch Covid-19 đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Huyện đã có sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đôn đốc sát sao và kịp thời có giải pháp trong công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia… Theo báo cáo tại Kế hoạch số 143/KH – UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về kế hoạch tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2022, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế xã hội của huyện có chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tăng trưởng khá. Cụ thể trong sản xuất nông lâm nghiệp, sản lượng cây lúa vụ xuân đạt 10.280 tấn, đạt 96,73% kế hoạch; cây ngô đạt 4.520 tấn, đạt 95,11% kế hoạch; các cây trồng màu khác đạt 50% kế hoạch. Duy trì diện tích chăm sóc cây chè cho thu hoạch 314ha/451ha; diện tích cây cam, quýt 449,19ha/518,55ha; cây hồng không hạt 69,62ha/151,51ha; cây trồng vụ Đông thực hiện được 218ha/215ha đạt 101,3% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục được duy trì phát triển ổn định trong đó tổng đàn trâu có 5.760 con, đạt 96% kế hoạch; đàn bò 2.006 con, đạt 95,5% kế hoạch; đàn dê 2.156 con, đạt 85,4% kế hoạch; đàn lợn 24.875 con, đạt 111,9% kế hoạch; đàn gia cầm 350.124 con, đạt 98,1% kế hoạch. Ước tính số con gia súc xuất chuồng là hơn 1.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 1.483,68 tấn/3.164 tấn, đạt 46,69% kế hoạch.  Diện tích nuôi trồng thủy sản ước tính 355ha, sản lượng đạt khoảng 300 tấn.

 Nông dân xã Ngọc Phái phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.
Đối với hoạt động công nghiệp, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh trở lại sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do vậy đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp. Những tháng cuối  của quý II, thị trường trong nước và kinh tế thế giới từng bước hồi phục, hoạt động sản xuất trở lại để bù đắp sự thiếu hụt trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh do vậy các cơ sở chế biến gỗ cơ bản đáp ứng đủ nguyên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ sản phẩm thuận lợi; các mỏ khoáng sản hoạt động đảm bảo công suất. Giá trị sản xuất khu vực công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) lũy kế hết quý II/2022 đạt khoảng 121,3 tỷ đồng. Trong lĩnh vực xây dựng, năm 2022, huyện Chợ Đồn triển khai thực hiện 54 dự án từ nguồn vốn đầu tư công gồm 23 dự án chuyển tiếp và 31 dự án khởi công mới (Chưa bao gồm các Chương trình Mục tiêu quốc gia) với tổng kế hoạch vốn đầu tư là 48.784 triệu đồng trong đó  kế hoạch vốn giao năm 2022 là 43.285, triệu đồng, kế hoạch vốn năm trước chuyển sang là 5.499, triệu đồng, đến hết quý II đã giải ngân 19.505 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch vốn được giao. Hoạt động dịch vụ thương mại dần ổn định và tăng trưởng dần do dịch bệnh được kiểm soát, dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ vận tải tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 128.527 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn (thu nội địa) đạt 42.299 triệu đồng, kế hoạch giao đầu năm 116.000 triệu đồng, đạt 36,46% kế hoạch giao. Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp đạt 40.809 triệu đồng, kế hoạch giao đầu năm 112.020 triệu đồng, đạt 36,43% so với kế hoạch giao. Tổng chi ngân sách địa ph­ương đạt 162.314 triệu đồng, kế hoạch giao đầu năm 383.280 triệu đồng, đạt 42,35% kế hoạch giao. Chi đầu t­ư phát triển 13.461, triệu đồng, chi thường xuyên 148.853, triệu đồng.
Những tháng cuối năm 2022,  bằng những giải pháp phù hợp với tình hình của địa phương, huyện dự kiến sẽ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cụ thể trong từng lĩnh vực trong đó đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản sẽ tập trung các nông sản vụ xuân, các sản phẩm chăn nuôi, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và khai thác lâm sản đồng thời tập trung sản xuất vụ mùa kịp thời vụ, năng suất, tiếp tục tái đàn, phát triển chăn nuôi, khai thác lâm sản. Lĩnh vực công nghiệp – xây dựng dự báo sẽ tăng trưởng hơn so với 6 tháng đầu năm và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021 trong đó quý III phấn đấu đạt 69,5 tỷ đồng giá trị sản xuất khu vực công nghiệp và quý IV đạt trên 78,4 tỷ đồng, phấn đấu mục tiêu  giải ngân xây dựng cơ bản đạt trên 60%  trong quý III và đạt trên 90% trong quý IV. Công tác thu ngân sách phấn đấu đạt 72% so với kế hoạch, công tác chi ngân sách dự ước đến cuối năm chi đạt 100%. Trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ phấn đấu đạt 115.235 triệu đồng trong quý III và  quý IV đạt 133.525 triệu đồng.

 Hoạt động công nghiệp từng bước được phục hồi, phát triển.
Ông Triệu Huy Chung – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn khẳng định: “Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm là cơ sở quan trọng để huyện Chợ Đồn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của năm 2022.  Từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số toàn diện trong các ngành, lĩnh vực kinh tế.  Chỉ đạo các cơ quan ban ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai và phối hợp đồng bộ, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu được giao đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, chủ động đánh giá tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, linh hoạt các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Chợ Đồn và Quyết định số 6288/QĐ-UBND 28/12/2021 của UBND huyện Chợ Đồn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng –  an ninh năm 2022, quyết tâm phấn đấu thực hiện được mục tiêu đề ra cho từng ngành, lĩnh vực bảo đảm đạt được mục tiêu tăng trưởng chung của huyện.
        Tác giả: Hương Liễu
Bài trướcHội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII
Bài tiếp theoChợ đêm – văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ 2022-2027