Chợ Đồn đẩy mạnh ngăn chặn việc tái trồng cây chứa chất ma túy

Năm 2012, huyện Chợ Đồn đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống ma túy, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đề ra các biện pháp, hình thức mới để thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy”. Một trong những biện pháp quan trọng và hiệu quả được huyện chú trọng đó là tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng và tái trồng các cây có chứa chất ma túy.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thời gian qua, lực lượng công an huyện đã thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, người dân có ý thức tham gia phòng chống ma túy tại nơi cư trú, làm việc, không tham gia trồng hoặc bao che cho những người tham gia trồng cây có chứa chất ma túy.

Để nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về tác hại của các loại chất gây nghiện cũng như hậu quả của việc trồng các cây có chứa chất ma túy, các xã, thị trấn trong huyện đã tích cực phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trong đó lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy, tích cực phát hiện, triệt phá những diện tích đã trồng. Ngoài ra, công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được cấp Ủy, chính quyền huyện quan tâm, đẩy mạnh, nhờ đó từng bước thay đổi tư duy, nhận thức của người dân, đặc biệt là đối với cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Để chủ động phòng ngừa và kịp thời triệt phá những diện tích trồng cây chứa chất ma túy, thời gian qua, lực lượng công an huyện Chợ Đồn đã thường xuyên đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, thăm nắm tình hình. Nhờ đó đã kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm.

Năm 2010, lực lượng công an đã phát hiện 7 vụ trồng cây thuốc phiện, tiến hành xử lý hành chính đối với 7 đối tượng, yêu cầu cam kết không tái phạm và tổ chức tiêu hủy 14,5m2  trồng cây thuốc phiện (365 cây). Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cũng như kiên quyết, cứng rắn trong xử lý những trường hợp vi phạm, năm 2011, hiện tượng trồng và tái trồng cây thuốc phiện đã giảm rõ rệt. Trong cả năm, lực lượng chức năng chỉ phát hiện 1 trường hợp vi phạm, đã tiến hành xử phạt hành chính và triệt phá 50 cây thuốc phiện.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2012, hoạt động trồng cây thuốc phiện lại có những diễn biến phức tạp. Qua kiểm tra, nắm tình hình, lực lượng công an các địa phương đã phát hiện người dân trồng cây thuốc phiện trái phép tại các xã Đông Viên, Xuân Lạc và Đồng Lạc. Cá biệt, ở xã Bằng Lãng còn phát hiện người dân trồng cần sa. Ngay khi phát hiện các trường hợp vi phạm, công an huyện Chợ Đồn đã phối hợp với chính quyền các xã tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy 3 cây cần sa và 166 cây thuốc phiện; đồng thời giao cho UBND xã xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm, tổ chức cho các đối tượng cam kết không tái trồng.

Những hoạt động tuyên truyền, vận động cụ thể, thiết thực của chính quyền các cấp thời gian qua không chỉ giúp người dân nhận thức rõ hậu quả lâu dài của việc trồng cây thuốc phiện, mà quan trọng hơn, đã huy động được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động tố giác, đấu tranh với tội phạm ma túy, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn huyện./.

Bài trướcChợ Đồn: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Bài tiếp theoTổng kết công tác phối hợp đảm bao an ninh trật tự khu vực giáp ranh