Chợ Đồn đẩy mạnh nâng cao chất lượng, đầu tư nguồn lực thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm

 Giám đốc HTX Hòa Thịnh (người đứng giữa) giới thiệu Trà Hoa vàng với các đại biểu

tại gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của huyện trong Chương trình Lễ Công bố

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã ATK, vùng ATK huyện Chợ Đồn

Cụ thể đó là các sản phẩm như sau: 10 sản phẩm về thực phẩm có: Rau Su su (HTX Phia Khao, thôn Phja Khao, xã Bản Thi), Quýt Rã Bản (HTX Toàn Thắng, thôn Khuổi Giả, xã Đồng Thắng), Gạo Bao thai, Gạo Japonica (HTX Hoàn Thành, thôn Nà Làng, xã Phương Viên), Măng khô (HTX Cao Phong, thôn Bản Eng, xã Xuân Lạc), Hồng Không hạt (HTX Tân Phong, thôn Bản Lác, xã Quảng Bạch), Bún khô (HTX Hồng Luân, thôn Nà Lược, xã Tân Lập), Cơm cháy (Cơ sở Nông Hồng Quyên, tổ 1, thị trấn Bằng Lũng), Chân giò hầm (Cơ sở Nguyễn Thị Nhung, tổ 5, thị trấn Bằng Lũng), Dế mèn (Cơ sở Triệu Quang Tú, tổ 3, thị trấn Bằng Lũng); 04 sản phẩm đồ uống là Rượu Men lá Bằng Phúc (HTX rượu men lá Thanh Tâm , HTX rượu men lá Bằng Phúc, thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc), Chè Shan tuyết (HTX Hồng Hà, thôn Nà Hồng, xã Bằng Phúc), Chè Matcha Shan tuyết (Công ty TNHH phát triển nông lâm nghiệp và chế biến dược liệu Ngọc Thắng, thôn Thôn Chong, xã Phương Viên).

Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm, xác định đây cũng là một nhiệm vụ lớn trong công tác phát triển kinh tế – xã hội của huyện. UBND huyện Chợ Đồn giao cơ quan Phòng Nông nghiệp và PTNT là cơ quan tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Chương trình bằng các văn bản cụ thể như: Quyết định, kế hoạch, công văn chỉ đạo, văn bản hướng dẫn đề nghị các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và phối hợp hướng dẫn các Chủ thể kinh tế đăng ký và tham gia dự thi Chương trình OCOP cấp huyện, cấp tỉnh hàng năm. Bên cạnh đó chỉ đạo Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông tuyên truyền các nội dung thực hiện Chương trình trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử của huyện, gửi các tin bài truyền hình đến Đài Truyền hình Bắc Kạn, các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

  Gian hàng OCOP huyện Chợ Đồn ( khu Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện)

.Hàng năm trên số liệu công bố chất lượng của các chủ thể kinh tế UBND huyện tổ chức kiểm tra định kỳ các sản phẩm của cơ sở qua kiểm tra cơ bản các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về vệ sinh An toàn thực phẩm. Năm 2020, có 19 chủ thể tham gia Chương trình OCOP (gồm11 Hợp tác xã, 02 Doanh nghiệp Tư nhân, 01 Tổ hợp tác, 05 Hộ sản xuất – kinh doanh). Phần lớn các chủ thể sau khi tham gia chương trình OCOP đã phát huy được thế mạnh của sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sản lượng tiêu thụ như Chân giò hầm, Cơm cháy, bún khô, măng khô, gạo, rượu, chè… Từ kết quả của các sản phẩm OCOP được chứng nhận xếp hạng sản phẩm cấp huyện, cấp tỉnh UBND huyện quan tâm các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư xây dựng một điểm bán hàng OCOP tại huyện. Hiện nay huyện có 02 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP cụ thể: Gian hàng OCOP huyện Chợ Đồn (khu Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện) Chủ thể quản lý: HTX Hồng Luân, kinh phí do Nhà nước đầu tư 100% xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất; Gian hàng Thanh niên Chợ Đồn (Tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn – đối diện vườn hoa tổ 1, thị trấn Bằng Lũng) Chủ thể quản lý: Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế, kinh phí toàn bộ là do các chủ thể cùng đóng góp. Các gian hàng đã quảng bá được các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông sản khác của địa phương đồng thời người dân địa phương cũng được sử dụng các sản phẩm OCOP của các địa phương khác. Ngoài ra các sản phẩm OCOP huyện tham gia, xúc tiến sản phẩm OCOP địa phương tại các Hội chợ, các triển lãm trong, ngoài tỉnh.

Để tổ chức thực hiện đẩy mạnh nâng cao chất lượng, việc đầu tư nguồn lực thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm là một trong những điều kiện quyết định nên sự thành công của từng sản phẩm. Theo báo cáo số 389/BC-UBND ngày 13/10/2020 của UBND huyện Chợ Đồn. Về nguồn lực đầu tư cho việc thực hiện đề án ngân sách hỗ trợ cho Chương trình OCOP 3 năm (từ 2018-2020) là 2.812,72 triệu đồng (Ngân sách tỉnh  hỗ trợ 1.740 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới là 1.740 triệu đồng; ngân sách huyện 1.072,72 triệu đồng). Trong tháng 10/2020, UBND huyện Chợ Đồn tổ chức Hội thi đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP 2020, các sản phẩm tham dự đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 cấp huyện gồm: 5 sản phẩm thực phẩm và 03 sản phẩm đồ uống, cụ thể là: Rau bò khai (Tổ hợp tác rau bò khai, thôn Nà Khắt, xã Bằng Lãng), Khẩu Nua pái và Măng nứa khô (Cơ sở Nông Văn Phương, thôn Bản Chang, xã Lương Bằng), Khẩu Sli (Cơ sở Nông Hồng Quyên, tổ 1, thị trấn Bằng Lũng) và Khấu nhục (Cơ sở Nguyễn Thị Nhung, Tổ 5, thị trấn Bằng Lũng), Trà hoa vàng (HTX Hòa Thịnh, thôn Bản Bẳng, xã Nghĩa Tá), Chè Shan tuyết Ngọc Thắng (Công ty TNHH phát triển nông lâm nghiệp và chế biến dược liệu Ngọc Thắng, thôn Thôn Chong, xã Phương Viên), Mật ong rừng (HTX Yến Nghiệp, thôn Che Ngù, xã Yên Thượng) Căn cứ kết quả huyện sẽ thực hiện công bố, công khai kết quả đánh giá sản phẩm OCOP của huyện năm 2020 và lựa chọn, hướng dẫn các HTX, Tổ hợp tác, cá nhân có sản phẩm đạt OCOP cấp huyện tham gia thi cấp tỉnh trong thời gian tới.

Hiện nay, UBND huyện đang tổ chức thực hiện các Dự án khai thác thế mạnh trong nông nghiệp – nông thôn của Bắc Kạn gắn với phát triển du lịch. Ngày 10/10/2019, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn thông qua Đề án quản lý và phát huy di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa bằng Quyết định số 2950/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 về việc phê duyệt đề án quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Từ khi triển khai Chương trình OCOP huyện đã có 14 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh có thể tham gia thương mại từ đó nhận thức của người dân cũng được thay đổi đây là một chương trình phát triển kinh tế tại địa phương phát huy nội lực, tài nguyên sẵn có của các xã, thị trấn để sản xuất hàng hóa; Cơ bản các chủ thể tham gia chương trình OCOP đều chủ động trong sản xuất kinh doanh và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm; Chất lượng sản phẩm đã được chuẩn hóa theo các quy định, quy chuẩn của Nhà nước; Chương trình OCOP đã tác động đến nhóm kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất, đến việc nâng cao thu nhập, mức sống cho các thành viên tham gia OCOP và doanh nghiệp, hợp tác xã và thu hút vốn đầu tư đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ nông thôn góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Chợ Đồn./.

Bài trướcGặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp úy
Bài tiếp theoCông bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã ATK, vùng ATK trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn