Chợ Đồn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

  Truyền thông về bình đẳng giới tại Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn

Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn huyện. Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình.

Công tác tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích trực quan tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư; thông qua hệ thống đài phát thanh – truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở; thông qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh mạng xã hội hữu ích; xây dựng, phát hành các sản phẩm truyền thông tuyên truyền cho cộng đồng…Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2020“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, gặp mặt, biểu dương những gương điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2020 nói riêng… phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bài trướcTruyền thông vận động cộng đồng thực hiện vệ sinh nông thôn “ Rửa tay bằng xà phòng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh”
Bài tiếp theoChợ Đồn đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử