Chợ Đồn đẩy mạnh các giải pháp gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể

Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể vừa là nhiệm vụ, vừa là mục tiêu góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân do vậy trong nhiều năm trở lại đây, huyện Chợ Đồn đã quan tâm đến công tác này bằng nhiều giải pháp phù hợp và đạt những kết quả quan trọng.
 Câu lạc bộ Đàn và hát dân ca vùng ATK Chợ Đồn biểu diễn tại Lễ công bố biểu trưng (Logo) ATK huyện Chợ Đồn.
Qua các đợt kiểm kê, đến nay, huyện Chợ Đồn đã kiểm kê được 140 di sản  thuộc thuộc 7 loại hình gồm Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Nghề thủ công truyền thống; Tri thức dân gian;  Lễ hội truyền thống; Ngữ văn dân gian; Tiếng nói chữ viết. Các Di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê và công nhận thuộc các nhóm ngôn ngữ  Tày, Nùng, Mông, Dao  trong đó có 3 Di sản đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao đỏ; Chữ Nôm của người Dao và Hát Pá Dung của người Dao .
 Cùng với công tác kiểm kê danh mục, các đơn vị chuyên môn của huyện cũng tham mưu phối hợp với các địa phương mở các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành di sản trên, hỗ trợ cho địa phương duy trì thực hành di sản, đồng thời xây dựng, thành lập các câu lạc bộ hát then để duy trì hoạt động và phát huy giá trị di sản trong đó riêng năm 2021, huyện đã thành lập 4 Câu lạc bộ hát then gồm: Câu lạc bộ hát then trường Phổ thông dân tộc Nội trú huyện, Câu lạc bộ hát Pá Dung thôn Bản Ca xã Bình Trung, Câu lạc bộ hát then, đàn tính của huyện và Câu lạc bộ Đàn và hát dân ca vùng ATK Chợ Đồn. Cùng với đó, huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa theo phương thức xã hội hóa trong đó nhiều hoạt động được triển khai, huy động nguồn lực và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, thể hiện rõ nhất ở việc khôi phục các hoạt động văn hóa, lễ hội tại các địa phương.
Có thể thấy rằng, di sản văn hóa là tài sản của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau theo hướng tích lũy trong môi trường văn hóa. Để thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, ngoài sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước, của các cấp, các ngành, các địa phương phải gắn kết việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa với việc xây dựng, giữ gìn môi trường sinh thái văn hóa, đời sống văn hóa cộng đồng, qua đó thúc đẩy các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn trở thành tài nguyên quý giá trong phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế – xã hội./.
                                      Tác giả: Hương Liễu
Bài trướcKiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn vật nuôi và công tác phát triển sản xuấtvụ Đông Xuân năm 2021-2022
Bài tiếp theoTrạm y tế cơ sở khẳng định vai trò tuyến đầu phòng, chống dịch Covid -19